Een sociaal vangnet voor iedereen


Als samenleving zorgen we voor een sociaal vangnet voor mensen die het moeilijk hebben. Mensen die in de bijstand terechtkomen moeten hulp ontvangen om daar weer uit te geraken. Belangrijk hierbij is dat er oog is voor het individu. Ieders situatie is verschillend, en daarmee ook ieders behoefte. De Partij voor de Dieren is tegen het moeten leveren van een ‘tegenprestatie’ bij recht op bijstand. Daarnaast moet er voldoende en tijdige schuldhulpverlening geboden worden om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen.

Er worden geen algoritmes ingezet, maar gesprekken gevoerd, het liefst met een vaste hulpverlener. Ook moet er oog zijn voor de drempels die mensen ervaren als zij hulp nodig hebben, zoals schaamte, stigma of onvoldoende taalbeheersing.

Slachtoffers van het toeslagenschandaal worden actief door de gemeente benaderd en ondersteund. Zij hebben recht op hulp om hun leven weer op orde te krijgen.


Het standpunt Een sociaal vangnet voor iedereen is onderdeel van: Sociaal Den Haag

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Terugblik op de Raad

25 mei 2023

Gespreksleider De zaak rond Richard de Mos heeft de afgelopen tijd als een donderwolk boven de gemeenteraad gehangen. Met de vrijspraak is het van belang om als gemeenteraad stappen vooruit te zetten en duidelijkheid te geven aan de stad. Wij dienden hiertoe een motie in om een gespreksleider aan te stellen. Op die manier kunnen op verschillende onderwerpen gewerkt worden aan het vertrouwen. Dit ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws