Een sociaal vangnet voor iedereen


Waar je wieg staat, bepaalt nog altijd voor een groot deel je kansen. Gemiddeld worden mensen uit armere gezinnen en buurten minder oud en hebben ze een slechtere gezondheid. Mensen die om wat voor reden dan ook niet tot de norm behoren worden bewust en onbewust gediscrimineerd en achtergesteld. Voor racisme, discriminatie en ongelijke kansen mag geen ruimte zijn in Den Haag. Met andere woorden: er is werk aan de winkel voor de (lokale) overheid.

In Den Haag zorgen we voor een sociaal vangnet voor mensen die het moeilijk hebben. Mensen die in de bijstand terechtkomen moeten hulp ontvangen om daar weer uit te geraken. Belangrijk hierbij is dat er oog is voor het individu. Ieders situatie is verschillend, en daarmee ook ieders behoefte. De Partij voor de Dieren is tegen het moeten leveren van een ‘tegenprestatie’ bij recht op bijstand. Daarnaast moet er voldoende en tijdige schuldhulpverlening geboden worden om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen.

Er worden geen algoritmes ingezet, maar gesprekken gevoerd, het liefst met een vaste hulpverlener. Ook moet er oog zijn voor de drempels die mensen ervaren als zij hulp nodig hebben, zoals schaamte, stigma of onvoldoende taalbeheersing.

Slachtoffers van het toeslagenschandaal worden actief door de gemeente benaderd en ondersteund. Zij hebben recht op hulp om hun leven weer op orde te krijgen.


Het standpunt Een sociaal vangnet voor iedereen is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws