Bijdrage Besteding derde tranche SPUK-middelen aanpak ener­gie­ar­moede


5 juni 2024

Voorzitter,

We mogen mensen niet in de kou laten staan. We zijn dan ook blij dat we inwoners van Den Haag blijven helpen met verschillende maatregelen. Daarbij hebben we wel een aantal vragen.

Ik start eerst met een aantal vragen over de lange termijn.

Een aantal fracties hebben het al genomen maar, In Den Haag hebben we afgesproken dat we ongeveer 10.000 woningen per jaar isoleren en dat we woningen met een EFG label verbeteren. Hoe gaat het met die 10.000 woningen per jaar? In 2023 hebben we bijvoorbeeld 7000 woningen geïsoleerd. Tot nu toe wordt de 10.000 dus nog niet gehaald. Wat zijn de beperkingen waardoor we de 10.000 nog niet hebben gehaald?

Om energiearmoede tegen te gaan zetten we maatregelen in, maar ook wat betreft de energietransitie. Deze maatregelen zijn met elkaar verweven, maar voelen erg versnipperd. Bijvoorbeeld het plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie door de energiebrigade die bijvoorbeeld ook door de coöperatie worden ingezet, beiden goed natuurlijk, maar hoe zorgt deze wethouder ervoor dat alle verschillende interventies goed aansluiten op elkaar? Graag een reactie van de wethouder.

Dan de acties die worden gecontinueerd met de middelen.

Ongeveer 65% van de huishoudens in Den Haag die worden geraakt door energiearmoede woont in een woning van een woningcorporatie. Om energieverbruik te verminderen, werken de corporaties samen met de gemeente Corporaties voeren projecten uit die gericht zijn op het verlagen van het energieverbruik van hun huurders. Wat mijn fractie daarin opvalt is dat er best wat verschil zit tussen de corporaties in de maatregelen want de aanleg van zonnepanelen heeft grotere gevolgen voor een huishouden dan bijvoorbeeld kleine energiebesparende maatregelen. Dus hoe voorkomt deze wethouder dat er ongelijkheid ontstaat? Ziet de wethouder mogelijkheden om hier ook voorwaarden aan te stellen?

Tot zo ver.