Bijdrage ANWB-terrein Wassenaar


5 juni 2024

Voorzitter,

In de raad van 25 januari uitte de Wijkvereniging Benoordenhout hun zorgen over de recreatiedruk op Clingendael, die zoals ze aangeven nu al groot is en alleen maar zal stijgen. AVN sprak over de overbelasting van het landgoed Clingendael welke al enorm is en door de nieuwe inwoners nog groter wordt. De extra kosten raamt AVN op ongeveer een ton per jaar. De Partij voor de Dieren is benieuwd: wat doet het college als eigenaar van landgoed Clingendael met deze duidelijke signalen van wijkverenigingen en belangenorganisaties?