Bijdrage The Grace


5 juni 2024

Voorzitter,

Mijn debuut als fractievertegenwoordiger in juni 2022 was bij debatten over de Binckhorst en The Grace. Destijds vond ik het schokkend dat de raad instemde met een plan dat voor zoveel windhinder zou zorgen. Wat dat betreft is de Partij voor de Dieren opgelucht met deze nieuwe versie van the Grace, waarbij de windhinder afneemt. Wel heeft mijn fractie nog 3 vragen, over windklimaat en bouwhoogte, over het buitenruimteplan en over de voorgestelde parkeeroplossing.

Voorzitter, rondom windhinder vraagt mijn fractie zich af waarom we nu pas deze variant van het plan voorgelegd krijgen. Dit is blijkbaar beter haalbaar qua business case, en zorgt voor een fijner windklimaat in de openbare ruimte. Dat is positief, want daardoor behoud je de mogelijkheid om hier aangenaam op een terras te kunnen zitten, rustig met mensen te praten of een etalage te bekijken. Ook voor bomen is dit windklimaat beter. Mijn vraag aan de wethouder is: hoe komt het dat we eerst hebben ingezet op maximale hoogte als dat niet goed voor de business case was én slecht voor het windklimaat? Wat was hier de gedachte achter? Van wie was dit een nadrukkelijke wens en waarom is niet eerder deze nieuwe variant al voorgelegd als optie?

Over het buitenruimteplan: op 8 mei 2019 bij de bespreking van de NVU HaagvlietPoort heeft het college toegezegd om in 2019 te komen met een openbaar ruimteplan. Bij de afdoening van de CDA motie ‘Versnel ontwikkeling groene buitenruimte Laakhavens’ in oktober 2022 zou het integrale buitenruimteplan Laakhavens in Q1 2023 gereed zijn. Voorzitter, kan de wethouder toelichten waarom dit steeds uitgesteld wordt? En wanneer wordt dit plan nu verwacht?

Over de parkeeroplossing, mijn fractie herkent ook dat er weinig informatie is (aansluiten bij GroenLinks en de SP) en is benieuwd naar de afwegingen. We hopen in ieder geval dat het initiatief van de buurttuin hier doorgang kan vinden.

Tot slot, voorzitter, 2 technische punten waar mijn fractie benieuwd naar is: klopt het dat als de start bouw van the Grace niet lukt, dat de WBI gelden van 20 miljoen euro onzeker worden. Kan de wethouder hierop ingaan, met name wat dan het gevolg zou zijn en ook over hoe de raad hier verder over geïnformeerd wordt? En als tweede wil mijn fractie graag deze zin uit de brief beter snappen: “Juridisch gezien gaat het om een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning waarvoor de reguliere procedure van toepassing is en daarmee onder de bevoegdheid van het College valt.” Waarom is het juridisch een nieuwe aanvraag terwijl het ook beschreven wordt als wijziging van de huidige onherroepelijke vergunning, en komt er wel of geen nieuwe VvGB. Graag een toelichting van het college.