Bijdrage Inclusie mbo-studenten Haagse Intro­duc­tieweek


5 juni 2024

Ik heb 1 vraag over samenwerking tussen het MBO, HBO en het WO. Want in de brief staat het volgende we zorgen ervoor dat het mbo op het gebied van onderzoek en innovatie een volwaardige en gelijkwaardige partner in de onderzoeks- en kennisnetwerken wordt.

Tijdens een werkbezoek aan de Universiteit Leiden vernam ik dat er samenwerkingsverbanden zijn met het HBO bijvoorbeeld om de gezondheid van Haagse inwoners te bevorderen, maar het MBO en het WO werken in geen van de thema’ s samen.

Ik heb eerder naar de samenwerking gevraagd. Wat is er tot dusver gedaan om die samenwerking te bevorderen? Wat wordt er concreet georganiseerd om de koppeling tussen het MBO en het WO te maken? In een werk omgeving werken we ook met mensen met verschillende achtergronden, daarom zou dat in een studenten omgeving ook zo moeten zijn. Je kan niet een heel deel missen.


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Training accommodatie voor ADO Den Haag in het Zuiderpark

Lees verder

Bijdrage Besteding derde tranche SPUK-middelen aanpak energiearmoede

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer