Bijdrage Training accom­mo­datie voor ADO Den Haag in het Zuiderpark


30 mei 2024

Voorzitter,

Wat de Partij voor de Dieren betreft mogen we ons gelukkig prijzen met een wethouder sport die zoveel ambitie, affiniteit en aanstekelijk enthousiasme voor de sport heeft. En als de raad vandaag instemt met de nieuwe trainingsaccommodatie van ADO, is dat goed nieuws voor ADO en betekenisvol voor veel mensen in de stad. Felicitaties zijn dan ook op zijn plaats voor de wethouder en zijn team voor het realiseren van een langgekoesterde ambitie.

We kennen de wethouder sport ook als iemand die nadrukkelijk uitdraagt dat topsport hand in hand moet gaan met maatschappelijke meerwaarde. De wethouder mag graag opmerken dat de gemeenteraad hem ook niet weg zou laten komen met topsport zonder dat de stad er iets aan heeft. De Partij voor de Dieren is één van de fracties die bij topsportinvesteringen kritisch is en zich afvraagt: leveren deze miljoenen echt iets op voor de inwoners van onze stad? Voorzitter, bij ADO in het Zuiderpark is het antwoord dat we hierbij zien dat dit inderdaad een mooie kans is voor de sportbeleving, voor de zichtbaarheid van ADO en voor de plek van sport in het hart van onze stad.

Maar, voorzitter. De Partij voor de Dieren zit wel met een steen in de maag en dat is vanwege het vrouwenteam. We begrijpen dat ruimtegebrek de reden is dat de vrouwen niet in het Zuiderpark kunnen trainen, maar het blijft pijnlijk. Als er op het Zuiderpark bijvoorbeeld goede fysiotherapeuten, een topsport-kantine en een ruimte voor video-analyse van spelsituaties bijkomen, dan profiteren ook jeugdteams daarvan, maar de vrouwen niet. En als er een cameraploeg langskomt om op het Zuiderpark te filmen, heeft zo’n cameraploeg dan ook tijd om bij de vrouwen te gaan filmen?

Voorzitter, daarbij komt dat juist de vrouwen investeringen verdienen en dat het juist belangrijk is dat hen het topsport leven wat makkelijker gemaakt wordt. In de eredivsievrouwen heb je twee categorieën teams: teams die hun speelsters conform een CAO betalen en teams die dat niet doen. Vrouwenteams met een CAO betalen speelsters gemiddeld 1700 euro per maand, terwijl teams zonder CAO, zoals bij ADO, gemiddeld slechts 583 euro per maand betalen. Dit betekent hard werken naast je topsportcarrière. De Partij voor de Dieren vindt dat er stappen gezet moeten worden om het vrouwenvoetbal te steunen. Daarom dien ik samen met collega Arp van de SP en collega Ahraui van de PvdA de motie ‘Gelijke faciliteiten voor het vrouwenteam’ in, met het verzoek aan het college om:

  • naar aanleiding van het mislopen van het doel om álle ADO geledingen naar het Zuiderpark te halen in gesprek met ADO te kijken wat nodig is om de vrouwenteams van ADO gelijkwaardige toegang tot topsportfaciliteiten te geven;

  • uit te werken hoe de ADO vrouwen gelijkwaardig betrokken worden bij eventuele maatschappelijke activiteiten in het Zuiderpark;

  • samen met ADO Den Haag in kaart te brengen wanneer de ADO vrouwenselectie via een CAO betaald kan gaan worden en de gemeenteraad hierover te informeren.


Voorzitter, daarnaast heeft dit raadsvoorstel effecten in Zuidwest. Mijn collega Robin Smit sprak in de commissie over de stoelendans die hierdoor ontstaat bij sportterreinen in Zuidwest. Er is tijdsdruk en de raad mist cruciale informatie over hoe we de sportdoelen in Zuidwest gaan behalen, zoals breder sportaanbod, het doorbreken van de monocultuur van voetbal en de vergroening van Escamp III. Ook de geschetste dekking in de beantwoording van de technische vragen voor de herinrichting van Escamp I roept vragen op, zoals de 1 miljoen grondhuur van Steenwijklaan 16 voor flexwoningen waar de raad niet over is geïnformeerd.

Het college vraagt nu om instemming met het inzetten van geld voor Zuidwest voor de verhuizing van HDV, terwijl de financiering en de realisatie van doelen in Zuidwest onduidelijk zijn. De Partij voor de Dieren hoopt dat de raad geleerd heeft van andere projecten die vandaag op de raadsagenda staan, zoals de overkluizing van de Zwolsestraat, geluidsisolatie van de fokker terminal, en de overkapping bij Grotius, en dat de raad kiest voor duidelijk onderbouwde dekking en zich niet committeert aan toekomstige dekking waarover de raad te weinig informatie heeft. Daarom dien ik samen met collega Klokkenburg van de CU/SGP en collega Arp van de SP het amendement 'Duidelijke dekking' in, dat de investering voor sportpark Escamp III betaalt voor € 2 miljoen uit het IHP sport en € 1 miljoen uit de programmareserve Sport. We hopen op steun, zonder duidelijke dekking kan de Partij voor de Dieren dit voorstel helaas niet steunen.


Interessant voor jou

Bijdrage Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling IPP

Lees verder

Bijdrage Inclusie mbo-studenten Haagse Introductieweek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer