Schrif­te­lijke vragen Locatie maat­schap­pelijk initi­atief Steen­wij­klaan


Indiendatum: 6 okt. 2023

Op 1 december 2022 is in de gemeenteraad gesproken over het dreigende dakloos worden van een maatschappelijk initiatief aan de Steenwijklaan 500 naar aanleiding van schriftelijke vragen hierover van de Partij voor de Dieren en DENK (RIS313011). Sindsdien is bekend geworden dat de bruikleenovereenkomst is opgezegd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, Nur Icar, DENK, Janneke Holman, PvdA en Coen Bom, Hart voor Den Haag, de volgende vragen:

1) Waarom is de bruikleenovereenkomst van de Steenwijklaan 500 opgezegd? Klopt het dat dit komt door plannen voor herontwikkeling? Zo ja, wat zijn deze concrete plannen?

2) Wat gebeurt er met dit initiatief nu de overeenkomst is opgezegd?

Tijdens het debat over dit onderwerp gaf de wethouder aan ‘We gaan wat breder zoeken dan tot nu toe gebeurd is. Maar nog even voor de goede orde: er is nu geen sprake van dat er iets stopt’ en ‘Het is eindig en dan moeten we zorgen dat er een alternatief is’. Verder werd het volgende aangegeven: ‘Er is nu geen probleem. Alleen moeten we ervoor zorgen dat er straks ook geen probleem ontstaat, en dat doen we. Dat is maatwerk. Dat doen we samen met de stichting.

3) Wat heeft het college sinds dit debat gedaan om een alternatieve locatie te vinden? Welke locaties zijn aangeboden?

4) Hoe voorkomt het college dat deze maatschappelijke stichting dakloos wordt?

De indieners begrijpen dat de ruimte Veldzicht 20 is aangeboden en dat de stichting hier interesse in had, maar dat de huurprijs te hoog was.

5) Klopt dit? Zo ja, is het college het met de indieners eens dat een volwaardig alternatief voor de huidige locatie ook qua kosten haalbaar zou moeten zijn?

6) Is de locatie nog steeds voor de stichting beschikbaar? Zo ja, gaat de gemeente hierover in gesprek met de stichting en ziet het college mogelijkheden om de stichting tegemoet te komen? Zo nee, welke alternatieven bekijkt het college nu?

7) Kunnen de rijksmiddelen voor ontmoetingsplekken eventueel nog gebruikt worden om een nieuwe locatie te vinden?

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Nur Icar
DENK
Janneke Holman
PvdA
Coen Bom
Hart voor Den Haag


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Wat gebeurt er met de bomen op het Hobbemaplein?

Lees verder

Schriftelijke vragen 55 vragen over fietsparkeren in Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer