Motie Ook steun voor arme dieren


25 mei 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 mei 2023, ter bespreking van de aanpak geldzorgen en geldproblemen 2022-2023.

Constaterende, dat:

  • door de inflatie huishoudens met een laag of middeninkomen steeds moeilijker rond kunnen komen;

  • een dierenartsbezoek duurder is geworden wegens inflatie;

  • uit een opiniepeiling van Eenvandaag blijkt dat 1 op de 5 huishoudens met een huisdier een dierenartsbezoek uitstelt vanwege de kosten;

  • uit een opiniepeiling van Eenvandaag blijkt dat 1 op de 6 huishoudens met een huisdier voor een behandeling helemaal niet naar de dierenarts gaan vanwege de kosten.

Overwegende, dat:

  • dat huisdieren onderdeel zijn van een gezin dat al dan niet gebruik maakt van armoederegelingen;

  • in de aanpak geldzorgen en geldproblemen 2022-2023 alleen een terugblik op de acties die in 2021- 2022 zijn genomen;

  • in de Nota Dierenwelzijn 2020-2024 wordt gesproken over het kijken naar het bieden van ondersteuning in dierenartskosten aan huisdierenbezitters met een laag inkomen en doorverwijzingen naar de dierenvoedselbank .

Verzoekt het college:

  • om de acties die in 2023 worden genomen ter ondersteuning van mensen in armoede met een huisdier uiteen te zetten;

  • de te nemen acties standaard op te nemen in het armoedebeleid.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP
Rita Verdonk
Hart voor Den Haag
Sebastian Kruis
PVV
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

VVD, GroenLinks, CDA