Dier en zorg


Dieren zijn een belangrijk onderdeel van het welzijn en bij de zorg voor mensen. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de inzet van dieren in de zorg onder andere stress vermindert, eenzaamheid en depressie tegengaat en de kwaliteit van het leven van zowel huisdier als eigenaar verhoogt. De gemeente moet in gesprek gaan met zorginstellingen opdat zorgbehoevenden hun huisdier mee kunnen nemen, tenzij dat niet in het belang van het dier is. Ook moet de gemeente onderzoeken of een mantelzorgproject voor dieren kan worden opgezet.

In de zorgsector worden dieren steeds meer ingezet. Tot nog toe gelden voor de aanbieders van activiteiten met dieren in de zorg nog geen kwaliteitseisen of certificatie. De gemeente moet (subsidie-)aanvragen voor interventies met dieren of opvang van dieren in de zorg- en welzijnssector daarom toetsen aan vooraf opgestelde dierenwelzijnsnormen.

Nog steeds worden soms hulphonden geweigerd op locaties of in taxi’s in onze stad. De gemeente moet daarom in de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:57) een uitzondering opnemen voor aangelijnde hulphonden, waardoor deze dieren hun begeleider kunnen begeleiden naar een publiek toegankelijke plek. Ook moet de gemeente in gesprekken met de stichting Taxibelang Haaglanden blijven benadrukken dat hulphonden moeten worden toegelaten in taxi’s.

Het standpunt Dier en zorg is onderdeel van: Dierenrechten