Haagse gemeen­teraad stemt 22 januari over initi­a­tief­voorstel DierEnZorg


20 januari 2015

Fractievoorzitter Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren Den Haag verdedigt donderdag 22 januari het initiatiefvoorstel DierEnZorg in de gemeenteraad. Het is het eerste raadsinitiatief waar de nieuwe gemeenteraad over stemt. Met ‘DierEnZorg’ roept de Partij voor de Dieren de gemeente op om de inzet van dieren in de Haagse zorg- en welzijnssector te omarmen en daarbij het welzijn van zowel mens als dier te garanderen.

Dieren zijn al lange tijd een belangrijk onderdeel voor het welzijn en bij de zorg voor mensen. Zo kunnen ouderen hun huisdier meenemen naar een zorginstelling en brengen vrijwilligers bezoeken met een dier bij mensen thuis die niet zelf voor een huisdier kunnen zorgen. Activiteiten met dieren, ofwel Animal Assisted Interventions (AAI), nemen de laatste jaren in rap tempo toe. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de inzet van dieren in de zorg onder andere de stress vermindert, eenzaamheid en depressie tegen gaat en de kwaliteit van het leven verhoogt.

Voor de aanbieders van activiteiten met dieren in de zorg geldt echter nog geen kwaliteitseis of certificatie. Een verontrustende situatie, omdat in de praktijk iedereen activiteiten met dieren in de zorg kan organiseren. Dit kan leiden tot ongewenste en onveilige situaties voor mens en dier. De Partij voor de Dieren wil met ‘DierEnZorg’ bereiken dat de gemeente de inzet van dieren in de gezondheidszorg ondersteunt, en vooral dat activiteiten met dieren in de zorg worden getoetst aan kwaliteitseisen, waaronder dierenwelzijn en veiligheid voor mens en dier.

Indien de Raad het initiatief aanneemt, zal de gemeente begin 2015 een bijeenkomst organiseren met diverse zorginstanties en dierenwelzijnorganisaties, waarbij de aanzet wordt gegeven tot het ontwikkelen van een onafhankelijke kwaliteitstoets. Met deze toets kan de gemeente toekomstige subsidieaanvragen voor de inzet van dieren of de opvang van dieren in de zorg op een deskundige manier toetsen aan criteria die het welzijn en de veiligheid van mens en dier waarborgen. Daarnaast zal de gemeente de inzet en opvang van dieren in de zorg- en welzijnssector in bredere zin stimuleren en ondersteunen. Zo gaat de wethouder in gesprek met zorgaanbieders over de opvang van huisdieren in zorginstellingen.

Christine Teunissen: “Het inzetten van dieren bij zorgactiviteiten draagt bij aan het welbevinden van mensen, en helpt daarnaast bij het verlagen van de zorgkosten. Het welzijn en de veiligheid van mens en dier dient hierbij wel een randvoorwaarde te zijn. Gezien de hervormingen in de zorg ligt hier voor de gemeente Den Haag een mooie kans om een voortrekkersrol te vervullen. We hopen dan ook op brede steun van de gemeenteraad.”

Het voorstel is in 2014 ingediend door voormalig raadslid Marieke de Groot (PvdD). Op 1 oktober is het besproken in de commissie Leefomgeving. Wethouder Karsten Klein (Zorg), evenals alle leden van de raadscommissie, spraken toen al hun sympathie uit voor het initiatief. 22 januari stemt de Raad over DierEnZorg.

Lees hier het initiatiefvoorstel ‘DierEnZorg’.

Gerelateerd nieuws

PvdD: zwaar vervuilende tweetaktmotoren onmiddellijk in de ban

Door de slechte luchtkwaliteit in Den Haag staat de gezondheid van de inwoners van Den Haag onder druk. Mensen die aan een dr...

Lees verder

Haags initiatiefvoorstel 'DierEnZorg' met brede steun aangenomen

DEN HAAG, 22 januari 2015 – Vanavond is het initiatiefvoorstel ‘DierEnZorg’ in de Haagse gemeenteraad met ruime meerderheid a...

Lees verder