Haags initi­a­tief­voorstel 'DierEnZorg' met brede steun aange­nomen


22 januari 2015

DEN HAAG, 22 januari 2015 – Vanavond is het initiatiefvoorstel ‘DierEnZorg’ in de Haagse gemeenteraad met ruime meerderheid aangenomen. Van de vijftien fracties stemde alleen de VVD tegen. Met ‘DierEnZorg’ roept de Partij voor de Dieren de gemeente op om de inzet van dieren in de Haagse zorg- en welzijnssector te bevorderen maar daarbij ook het welzijn en de veiligheid van zowel mens als dier te garanderen.

Dieren zijn een belangrijk onderdeel voor het welzijn en bij de zorg voor mensen. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de inzet van dieren in de zorg onder andere de stress vermindert, eenzaamheid en depressie tegen gaat en de kwaliteit van het leven verhoogt.

De inzet van dieren in de zorgsector neemt steeds meer toe. Sommige zorginstellingen staan huisdieren toe en er zijn vrijwilligers die met hun eigen huisdier bij mensen op bezoek gaan die zelf niet voor een huisdier kunnen zorgen. Voor de aanbieders van activiteiten met dieren in de zorg geldt echter nog geen kwaliteitseis of certificatie. Dit is verontrustend, omdat in de praktijk iedereen activiteiten met dieren in de zorg kan organiseren. Dit kan leiden tot ongewenste en onveilige situaties voor mens en dier.

De gemeente gaat daarom samen met onafhankelijke en specialistische organisaties een bijeenkomst organiseren om de mogelijkheden voor het stimuleren van interventies met dieren binnen de gemeente te verkennen en een aanzet te geven tot het ontwikkelen van een kwaliteitstoets.

Christine Teunissen: “Het zorgvuldig inzetten van dieren bij zorgactiviteiten draagt bij aan het welbevinden van mensen, en helpt daarnaast bij het verlagen van de zorgkosten. Het welzijn en de veiligheid van mens en dier dient hierbij wel een randvoorwaarde te zijn. Dat de gemeente hier voor wil zorgen juichen wij zeer toe. Uit de steun voor dit voorstel blijkt dat de gemeenteraad wil dat Den Haag een voortrekkersrol gaat vervullen.”

Klik hier voor ons initiatiefvoorstel

Gerelateerd nieuws

Haagse gemeenteraad stemt 22 januari over initiatiefvoorstel DierEnZorg

Fractievoorzitter Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren Den Haag verdedigt donderdag 22 januari het initiatiefvoor...

Lees verder

PvdD: gebruik dier- en milieuvriendelijk strooimiddel bij gladheid

DEN HAAG, 29 januari 2015 - De Partij voor de Dieren heeft in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethou...

Lees verder