PvdD: zwaar vervui­lende twee­takt­mo­toren onmid­dellijk in de ban


15 januari 2015

Door de slechte luchtkwaliteit in Den Haag staat de gezondheid van de inwoners van Den Haag onder druk. Mensen die aan een drukke weg wonen, leven gemiddeld 3 maanden tot een jaar korter. De Partij voor de Dieren roept het stadsbestuur op om meer maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Eén van de maatregelen waar raadslid Christine Teunissen vandaag tijdens het debat in de commissie leefomgeving voor pleitte was een verbod op het gebruik van tweetaktmotoren in de Haagse milieuzone. Brommers en scooters met ouderwetse tweetaktmotoren zijn namelijk 20 tot maximaal 2.700 keer vervuilender dan bestelbusjes, zo blijkt uit onderzoek. Eerder diende het raadslid al een motie in voor het opnemen van tweetaktmotoren in de milieuzone. De wethouder van Verkeer onderzoekt momenteel dit voorstel.

Tweetaktscooters en – brommers zijn een bron van veel luchtvervuiling in de stad. Uit onderzoek blijkt dat bij een stoplicht wachten achter een draaiende tweetaktscooter zeer slecht is voor de gezondheid door de hoge uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen. Een ban op tweetaktmotoren is een effectieve maatregel om de lucht schoner te krijgen. Dat blijkt uit steden waar die maatregel eerder is genomen. [1]

Wethouder De Bruijn onderzoekt momenteel op verzoek van de Partij voor de Dieren hoe een verbod op tweetaktmotoren kan worden gehandhaafd. De Partij voor de Dieren stelt voor de handhaving te combineren met het controleren op verlichting en snelheid.

Christine Teunissen: “Het is tijd voor actie! Andere partijen sturen weer aan op meer onderzoek en meer metingen, maar we weten inmiddels dat de uitstoot van roet en fijnstof, voornamelijk door auto’s, bestelbusjes, vrachtwagens, scooters en brommers, het meest schadelijk is voor de gezondheid. Het college moet luchtvervuiling bij de vervuiler aanpakken. Door tweetaktmotoren uit te bannen, wordt de lucht schoner.”

Naast het pleidooi voor een ban op de tweetaktmotoren, maakt de PvdD zich sterk voor het stimuleren van schoon verkeer en het terugdringen van vervuilend verkeer, met name langs gevoelige bestemmingen: woningen, kinderdagverblijven, scholen en zorginstellingen langs drukke wegen. Ook pleit de PvdD zowel voor het vergroten van de oppervlakte van de milieuzone als het weren van vervuilende bestelbusjes uit deze zone.

[1] http://www.volkskrant.nl/wetenschap/tweetaktscooter-nog-grotere-vervuiler-dan-gedacht~a3654566/