PvdD: beleid lucht­kwa­liteit mist ambitie


14 januari 2015

Fractievoorzitter Christine Teunissen (PvdD Den Haag) ziet geen heil in het huidige beleid van het college om de vieze lucht in Den Haag aan te pakken. Zij pleitte vandaag in het debat over luchtkwaliteit voor minder en schoner verkeer. Het college geeft ruim baan aan de auto door bijvoorbeeld in te stemmen met de Rotterdamse Baan en een goedkopere tweede parkeervergunning. Deze maatregelen verslechteren juist de luchtkwaliteit, waardoor de gezondheid van de inwoners van Den Haag op het spel staat.

De bestuurders nemen maar geen concrete maatregelen tegen luchtvervuiling, terwijl veel inwoners van de stad zich zorgen maken over de slechte luchtkwaliteit en de nadelige gevolgen daarvan voor de gezondheid. Luchtvervuiling is, na ongezond eten en roken, de nummer drie van doodsoorzaken in Nederland die we kunnen voorkomen. Een vervuilde lucht kan het leven wel tot drie jaar verkorten. De nieuwste wetenschappelijke bevindingen geven aan dat vervuilde lucht onder andere longkanker, neurologische effecten zoals autisme, vroeggeboorte en een laag geboortegewicht veroorzaakt.

Er is nog veel winst te behalen in de kwaliteit van de Haagse lucht. Zo is de Javastraat nog steeds één van de meest vervuilde straten van Nederland. Daarbij voldoet Den Haag nog steeds niet aan de Europese normen, die al jaren geleden zijn ingesteld en ondertussen sterk verouderd en achterhaald zijn.

De Partij voor de Dieren vindt het de hoogste tijd om de luchtvervuiling bij de bron aan te pakken. Het gemotoriseerde verkeer moet schoner, maar ook minder. De milieuzone moet worden uitgebreid: dit betekent dat de zwaarst vervuilende voertuigen niet mogen komen in bepaalde delen van de stad. De lucht wordt hier op korte termijn schoner door. Het openbaar vervoer moet tegelijkertijd aantrekkelijker worden gemaakt, zodat de bewoners van Den Haag hier sneller en vaker gebruik van maken. De fiets heeft de afgelopen tijd aan populariteit gewonnen. De Partij voor de Dieren vindt dat het college de fietsvoorzieningen sterk moet verbeteren om de toename van het fietsverkeer te kunnen bijbenen.

Christine Teunissen: “als Den Haag echt wil gaan voor gezonde lucht, kiest het college niet langer voor koning auto en laat het de Haagse inwoners niet langer stikken in een ongezonde lucht. Het is tijd dat de sluipmoordenaar die vieze lucht heet, wordt aanpakt met concrete preventieve maatregelen, ook in het belang van toekomstige generaties.”