Motie PvdD aange­nomen: versteende Haagse wijken kleuren groen


28 november 2014

Het college moet komen met een plan tot letterlijke vergroening van de meest versteende buurten van Den Haag. Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich gisteravond achter een motie van de Partij voor de Dieren die hierom vraagt. De PvdD wil met meer groen in de wijk de leefomgeving verbeteren. Een groene wijk heeft positieve effecten op de gezondheid en het welzijn van mens en dier.

Veel steen en beton in de woonomgeving verschraalt het leven in de buurt. Kinderen spelen bijvoorbeeld minder snel buiten, vieze lucht en hitte blijft hangen en het leidt tot meer wateroverlast bij hevige regenbuien. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit is gebleken dat Den Haag in de top vijf van de minst groene, en dus meest versteende gemeenten van Nederland staat.

In het nieuwe collegeakkoord 2015 – 2019 staan geen ambities om de stad groener te maken. De Partij voor de Dieren vindt dit onacceptabel en wil dat de verstening in Haagse buurten actief wordt omgebogen naar vergroening.

De Partij voor de Dieren roept het college daarom op om met concrete plannen te komen om groen aan te leggen en daarmee te beginnen in de buurten met het meeste steen en beton, zoals de Schilderswijk, de Transvaalbuurt en het Zeeheldenkwartier.

Raadslid Christine Teunissen: “het college ziet groen vooral als een onderhoudspost en investeert dus alleen in groenonderhoud. Voor een gezonde leefomgeving en een goed milieu is meer groen in de stad echter onmisbaar. Door onze motie moet het college haar ambities behoorlijk opschroeven en actief groen gaan aanleggen in die delen van Den Haag waar het hard nodig is. Als het college zich afvraagt of we ons een vergroening kunnen veroorloven is het antwoord van de Raad duidelijk: we kunnen het ons niet permitteren het niet te doen.”


Gerelateerd nieuws

Vijf van de tien moties met brede steun aangenomen begroting 2015-2018

Afgelopen donderdag 13 november heeft de gemeenteraad de begroting van 2015-2018 vastgesteld. De Partij voor de Dieren heeft ...

Lees verder

PvdD: beleid luchtkwaliteit mist ambitie

Fractievoorzitter Christine Teunissen (PvdD Den Haag) ziet geen heil in het huidige beleid van het college om de vieze lucht ...

Lees verder