Motie twee­takt­motor weren uit mili­euzone


13 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469):

Constaterende dat:

Nederland ruim een miljoen scooters en brommers telt,
Verkoop van scooters en brommers in het eerste kwartaal van 2014 met 14 % is gestegen,
Een tweetaktscooter 20 tot maximaal 2.700 keer meer vervuilt dan een bestelbus,
Metingen in twaalf middelgrote steden hebben aangetoond dat fietsers ongezond veel ultrafijnstof inademt wanneer zij tweetaktmotoren passeren of achter tweetaktmotoren staan te wachten voor het stoplicht,

Overwegende dat:

Een ban op tweetaktmotoren volgens onderzoekers een effectieve maatregel is om de lucht schoner te krijgen,
Er schonere elektrische alternatieven zijn,
Het college de ambitie heeft om de WHO-norm na te streven,

Verzoekt het college om:

Deze zeer vervuilende tweetaktmotoren te weren uit de milieuzone,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Peter Bos Inge Vianen

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij GroenLinks


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer