Huis­dieren als gezinslid ook veilig thuis


6 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 06 februari 2020, ter bespreking van de Regiovisie Aanpak huiselijk geweld Haaglanden 2019-2022 (RIS303030).

Overwegende, dat:

 • in de regiovisie niet gesproken wordt over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling;
 • dieren, als gezinslid, bij kunnen dragen aan vroegtijdige signalering van huiselijk geweld;
 • jaarlijks ruim 200.000 mensen slachtoffer zijn van langdurig en ernstig huiselijk geweld;
 • ruim 59% van de Nederlandse huishoudens een of meer huisdieren heeft;
 • in 2010 de gemeenteraad zich heeft uitgesproken om het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling aan te wenden om huiselijk geweld tijdig te signaleren;
 • Blijf van mijn Dier een oplossing kan zijn voor slachtoffers van huiselijk geweld met een huisdier.

Constaterende, dat:

 • de regiovisie als doel heeft om huiselijk geweld duurzaam te doorbreken en te stoppen;
 • uit onderzoek blijkt dat in ruim 55% van de gevallen van huiselijk geweld, de geweldplegers al eerder huisdieren hebben mishandeld of gedood;
 • uit onderzoek blijkt dat ruim 41% van de slachtoffers eerder zou zijn gevlucht als zij hadden geweten dat er voor het huisdier ook een oplossing was;
 • huisdieren door geweldplegers gebruikt worden als pressiemiddel;
 • diverse opvanglocaties in Nederland, zoals in het Oranjehuis in Amsterdam, opvang verleent aan het gehele gezin inclusief het huisdier.

Verzoekt het college:

 • om samen met diverse belangenorganisaties te werken aan (crisis)opvangmogelijkheden waar het gehele gezin welkom is, inclusief huisdier en hier terugkoppeling te geven aan de raad bij de eerst volgende voortgangsrapportage.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Lesley Arp
SP
Sebastiaan Kruis
PVV
Tahsin Çetinkaya
Islam Democraten
Adeel Mahmood
NIDA
Arnoud van Doorn
PvdE


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, CDA

Lees onze andere moties

Dubbelfunctie van huisdieren bij huiselijk geweld vastleggen in beleid

Lees verder

Amendement Klimaatneutraal Den Haag in de CO2-indicatoren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer