Amen­dement Klimaat­neu­traal Den Haag in de CO2-indi­ca­toren


20 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023.

Besluit om in de Programmabegroting:

 • 1. de doelstelling van de Topindicator CO2-reductie op pagina 38 aan te passen opdat 100% in 2030 wordt bereikt:
  • "begroting 2020" wordt 35%
  • "begroting 2021" wordt 42%
  • "begroting 2022" wordt 48%
  • "begroting 2023" wordt 55%
 • 2. op soortgelijke wijze de topindicator Uitstoot CO2 in kton op pagina 38 aan te passen.
 • 3. de CO2-reductiecijfers uit te splitsen voor werken, mobiliteit, wonen, afval, zoals beschreven in de beantwoording van technische vraag 75 (RIS303685).

Toelichting:

Den Haag heeft als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn en dit betekent dat er geen CO2 meer zal worden uitgestoten. De huidige begrote doelen in de programmabegroting zijn zwaar verouderd en behelzen slechts een CO2-reductiedaling van een procentpunt per jaar. Hiermee zijn de begrote doelstellingen zelfs ten opzichte van een klimaatneutraal Den Haag in 2040 of 2050 niet adequaat. Het is volgens indiener essentieel dat deze doelen bij worden gesteld. Hier is de afgelopen jaren al vaak op gewezen, maar tot nu toe is hier geen vooruitgang geboekt.

In de duale werkgroep indicatoren is besloten om de normwaarden van de indicatoren aan te passen alsook de indicator uit te splitsen in werken, mobiliteit, wonen en afval. Met dit amendement wordt de begroting aangepast aan dit besluit. Op deze wijze wordt bovendien uitvoering gegeven aan het Klimaatpact en het coalitieakkoord.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Haagse Stadspartij
Joris Wijsmuller


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie/SGP

Lees onze andere moties

Huisdieren als gezinslid ook veilig thuis

Lees verder

Amendement: Vergeet dieren in begroting niet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer