Dubbel­functie van huis­dieren bij huiselijk geweld vast­leggen in beleid


6 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 06 februari 2020, ter bespreking van de Regiovisie Aanpak huiselijk geweld Haaglanden 2019-2022 (RIS303030).

Overwegende, dat:

 • in de regiovisie niet gesproken wordt over huisdieren als gezinslid;
 • in de regiovisie niet gesproken wordt over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling;
 • in 2010 de gemeenteraad zich heeft uitgesproken om het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling aan te wenden om huiselijk geweld tijdig te signaleren;
 • jaarlijks ruim 200.000 mensen slachtoffer zijn van langdurige en ernstig huiselijk geweld;
 • ruim 59% van de Nederlandse huishoudens een of meer huisdieren heeft.

Constaterende, dat:

 • de regiovisie als doel heeft om huiselijk geweld duurzaam te doorbreken en te stoppen;
 • een zo breed mogelijke aanpak nodig is om huiselijk geweld vroegtijdig te signaleren;
 • uit onderzoek blijkt dat ruim 55% van de gevallen van huiselijk geweld, de geweldplegers al eerder huisdieren hebben mishandeld of gedood;
 • uit onderzoek blijkt dat ruim 41% van de slachtoffers eerder zou zijn gevlucht als zij hadden geweten dat er voor het huisdier ook een oplossing was;
 • huisdieren worden gebruikt als pressiemiddel door geweldplegers;
 • diverse opvanglocaties in Nederland, zoals in het Oranjehuis in Amsterdam, opvang verleent aan het gehele gezin inclusief het huisdier.

Verzoekt het college:

 • aan te sturen bij de opvanginstellingen dat tijdens de intakegesprekken altijd wordt gevraagd naar de aanwezigheid van huisdieren;
 • de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling op te nemen in al het toekomstige beleid rondom huiselijk geweld;
 • bij de eerstvolgende voortgangsrapportage over de Regiovisie terugkoppeling te geven over uitgevoerde acties en benodigde verbeteringen in de aangeboden hulpvraag met betrekking tot slachtoffers met huisdier(en).

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Sebastiaan Kruis
PVV
Mikal Tseggai
PvdA
Lesley Arp
SP
Arjen Dubbelaar
Groep de Mos/HvDH
Adeel Mahmood
NIDA
Arjen Kapteijns
GroenLinks
Tahsin Çetinkaya
Islam Democraten
Frans de Graaf
VVD
Marije Mostert
D66
Arnoud van Doorn
PvdE
Kavish Partiman
CDA
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
Frans Hoynck van Papendrecht
50PLUS


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen