Groei geluids­ruimte RTHA ongewenst


6 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 februari 2020, ter bespreking van de toekomst van Rotterdam The Hague Airport.

Overwegende, dat:

  • de Rotterdamse raad en de provincie Zuid Holland hebben uitgesproken dat groei van de
  • luchthaven Rotterdam The Hague Airport onwenselijk is;
  • de Bestuurlijke Regiogroep Rotterdam The Hague Airport (BBR) na onderzoek concludeert dat het uitplaatsen van maatschappelijk vliegverkeer in Zuid Holland niet mogelijk is.

Constaterende, dat:

  • groei van de luchtvaart niet past bij zowel de landelijke als de Haagse CO2-doelstellingen;
  • overlast van het vliegverkeer de afgelopen jaren flink is toegenomen en dat de overlast niet meer beperkt is tot het gebied van direct omwonenden.

Spreekt uit dat:

  • uitbreiding van de geluidsruimte van RTHA onwenselijk is.

En verzoekt:

  • het college dit standpunt uit te dragen bij relevante overleggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Maarten De Vuyst

GroenLinks

Marieke van Doorn

D66

Mikal Tseggai
PvdA

Joris Wijsmuller
HSP
Lesley Arp

SP

Pieter Grinwis

ChristenUnie/SGP


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, PVV