Zorg voor mens en dier


30 januari 2014

De Haagse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft vandaag het initiatiefvoorstel DierENzorg ingediend. In het voorstel wordt de gemeente opgeroepen om de inzet van zorgdieren in de Haagse zorg- en welzijnssector te omarmen. Toetsing door een onafhankelijke commissie moet daarbij het welzijn en de veiligheid van mens en dier garanderen.

Dieren worden al lange tijd ingezet in de zorg- en welzijnssector. Deze Animal Assisted Interventions (AAI) nemen de laatste jaren in rap tempo toe. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat door het inzetten van dieren in de zorg onder andere stress afneemt, eenzaamheid en depressie tegen wordt gegaan en de kwaliteit van leven wordt verhoogd.

Gemeenten worden binnenkort verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen. Daarnaast zijn er steeds meer zorgverzekeraars die therapieën met dieren vergoeden. De verwachting is dan ook dat de groei van AAI doorzet. Wat de Partij voor de Dieren betreft moet daarbij ook een flinke kwaliteits- en professionaliseringsslag ondergaan worden om niet alleen het welzijn en de veiligheid van de zorgvragers maar ook van de dieren te waarborgen.

Daarom stelt de Partij voor de Dieren in haar initiatiefvoorstel voor dat de gemeente het inzetten van dieren in de zorg ondersteunt, waarbij activiteiten en therapieën met dieren dan wel door een onafhankelijke commissie getoetst dienen te worden op vastgestelde kwaliteitseisen en het dierenwelzijn. Ook wordt de gemeente opgeroepen om bij de landelijke overheid aan te dringen op betere regelgeving rondom Animal Assisted Interventions.

Raadslid Marieke de Groot: "Het inzetten van dieren bij zorgactiviteiten draagt niet alleen bij aan het verbeteren van het welbevinden van de zorgvragers maar helpt daarnaast ook bij het verlagen van de zorgkosten. Het waarborgen van het welzijn en de veiligheid van mens en dier dient hierbij wel een absolute randvoorwaarde te zijn. Gezien de hervormingen in (langdurige) zorg waarbij veel taken worden overgeheveld naar de gemeente, ligt hierin voor de gemeente Den Haag een mooie kans om daar een voortrekkersrol in te vervullen. "