Het college laat de Haagse inwoner 'stikken'


24 januari 2014

Den Haag, 24 januari 2014 – Gisteravond tijdens de raadsvergadering over onder andere de luchtkwaliteit in Den Haag werd weer eens duidelijk welke belangen in de stad voorop worden gesteld. Helaas zijn dat niet die van de burger. Al eerder heeft de Partij voor de Dieren ingezet op een duidelijk ommekeer wat betreft het autogebruik met bijbehorende luchtvervuiling in de stad. Helaas heeft het college nog steeds niet het licht gezien en daarom heeft de Partij voor de Dieren het heft in eigen handen genomen door een drietal moties in te dienen.

In tijden van gemeenteraadsverkiezingen is het weer voor veel partijen tijd voor mooi opgestelde voornemens en daarmee veelal loze beloftes voor de kiezer. Tijdens het debat over de luchtkwaliteit in de Haagse gemeente is het wat de Partij voor de Dieren betreft heel makkelijk: de gezondheid van de inwoners is belangrijker dan voldoende parkeergelegenheden.

De luchtkwaliteit in Den Haag wordt door de uitlaatgassen van auto’s aangetast. Door het continue blootstaan aan die uitlaatgassen hebben inwoners kans op een verkorte levensduur. In plaats van het inzetten op het onaantrekkelijk maken van het autoverkeer zet het college in op meer parkeerplaatsen waardoor in sommige gevallen zelfs groen en bomen moeten wijken. Deze bomen zorgen echter voor het verschonen van de lucht.

De Partij voor de Dieren Den Haag heeft daarom een drietal moties ingediend. De eerste motie om te laten onderzoeken hoe er verschillende parkeertarieven op basis van mate van milieuvervuiling van auto’s kan worden ingevoerd. De tweede motie om overal betaald parkeren in de stad in te voeren waardoor het onaantrekkelijk is om nog langer de auto te gebruiken. En de laatste motie moest ervoor zorgen dat er geen enkele boom meer werd gekapt om zo plaats te maken voor een parkeerplek. Helaas heeft de meerderheid van de Haagse gemeenteraad hier niet mee ingestemd.

Marieke de Groot, raadslid Partij voor de Dieren Den Haag: "In verkiezingstijd is het voor de Haagse inwoners zeer belangrijk te weten waar zij aan toe zijn om een juiste keuze in het stemhokje te maken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de PvdA, zal de Partij voor de Dieren haar idealen niet laten varen en blijven strijden voor een groene en gezonde leefomgeving voor alle Haagse inwoners."