PvdD krijgt waar­dering voor initi­a­tief­voorstel 'DierENZorg'


1 oktober 2014

De Haagse fractie van de Partij voor de Dieren heeft vandaag het initiatiefvoorstel ‘DierENZorg’ in de raadscommissie verdedigd. In het voorstel roept de Partij voor de Dieren de gemeente op om de inzet van dieren in de Haagse zorg- en welzijnssector te omarmen en daarbij het welzijn van zowel mens als dier te garanderen. Het initiatiefvoorstel werd zeer positief ontvangen door de commissieleden en binnenkort zal de gemeenteraad erover stemmen.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat verantwoorde inzet van dieren in de gezondheidzorg, ofwel Animal Assisted Interventions (AAI), positieve effecten teweegbrengt, zoals het verhogen van de levenskwaliteit en het reduceren van stress, eenzaamheid en depressie bij mensen.

Animal Assisted Interventions nemen in hoog tempo toe. Voor de aanbieders geldt echter nog geen kwaliteitseis of certificatie. Een verontrustende ontwikkeling, omdat in de praktijk iedereen activiteiten met dieren in de zorg kan organiseren. Dit leidt tot ongewenste en onveilige situaties voor mens en dier.

Met het initiatiefvoorstel ‘DierENZorg’ wil de Partij voor de Dieren bereiken dat de gemeente de inzet van dieren in de gezondheidszorg ondersteunt, en vooral dat subsidieaanvragen voor dierinterventies worden getoetst aan kwaliteitseisen, waaronder dierenwelzijn en veiligheid voor mens en dier.

Vertegenwoordigers van de organisaties ZorgDier, AIZOO en DogSense hebben ingesproken tijdens de commissievergadering. Zij onderstreepten het belang van het voorstel vanuit hun expertise en praktijkervaring. Alle leden van de raadscommissie spraken hun sympathie uit voor het initiatief van de PvdD. Er is besloten dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd, waar betrokken partijen zoals zorginstellingen, aanbieders van dierinterventies en politieke partijen met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden om dieren in te zetten in de zorg- en welzijnssector. De Partij voor de Dieren ziet de bijeenkomst als een goede eerste stap in de gemeentelijke ondersteuning van dierinterventies.

Raadslid Christine Teunissen: “Met dit initiatiefvoorstel wil de Partij voor de Dieren dat Den Haag voorloper wordt in een verantwoorde inzet van dieren in de zorg, waarbij het welzijn van mens en dier centraal staat. Wij hopen op brede steun van de gemeenteraad.”