Bijdrage Twee­mi­nu­ten­debat afdoening motie Huis­dieren als gezinslid ook veilig thuis


Cie Samen­leving

1 oktober 2020

Voorzitter,

Onze motie riep op samen met diverse belangenorganisaties te werken aan (Crisis)opvangmogelijkheden waar het gehele gezin welkom is, inclusief huisdier. Ruim 59% van de huishoudens heeft een huisdier. Met de vastgestelde regiovisie is het doel vastgesteld om huiselijk geweld duurzaam te doorbreken. Uit onderzoek blijkt dat ruim 41% van de slachtoffers van huiselijk geweld eerder zou zijn gevlucht als zij hadden geweten dat er voor het huisdier ook een oplossing was. In nederland zijn nu 7 opvangvoorzieningen waar huisdieren zijn toegestaan. Huisdieren bieden namelijk ook een vorm van troost voor slachtoffers.

In de afdoening wordt vooral gesproken over de onmogelijkheden die er zijn. Maar nergens wordt gesproken om op een constructieve wijze te kijken naar de toekomst. Door met elkaar in gesprek te gaan over de benodigde aanpassingen en te leren van andere steden waar wel al die inclusieve opvang is. Daarom ook de vraag aan de wethouder hoe nu wordt gewerkt naar een toekomstbestendige opvang waar huisdieren ook opgevangen kunnen worden? Waarom wordt daar niet met de verschillende belangenorganisaties over gesproken en een plan van aanpak opgesteld?


Interessant voor jou

Bijdrage Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 (Eerste termijn)

Lees verder

Bijdrage Permanente winteropvang dak- en thuislozen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer