Bijdrage Perma­nente winter­opvang dak- en thuis­lozen


Raad

7 oktober 2020

Voorzitter,

De situatie voor veel dak- en thuislozen is schrijnend.Twee weken geleden fietste ik s avonds na de commissievergadering naar huis in de stromende regen. Rondom het stadhuis een aantal daklozen die een droog plekje zochten. Deze mensen zijn net zoals jij en ik.

Voorzitter, wat schaamde ik me ervoor dat we als stad van Vrede en Recht niet genoeg opvangplekken voor deze mensen kunnen regelen. De winterkouderegeling gaat per 1 november in. 10 september zei de wethouder in commissie een brief toe met de stand van zaken over deze regeling. Helaas hebben we nog niets ontvangen. Niet alleen wij als politiek, maar ook de maatschappelijke organisaties en de daklozen zelf weten niet waar ze aan toe zijn. Vandaag de laatste raad voordat de winterkouderegeling ingaat.

Daarom hebben we een aantal vragen aan de wethouder;

  • Voor hoeveel plekken heeft de wethouder nu winteropvang geregeld of hoeveel plekken gaat de wethouder regelen?
  • Kan de wethouder aangeven of inmiddels permanente winteropvang wordt geregeld? Zodat de opvang ook aantrekkelijk wordt om te gebruiken?
  • Is al bekend op welke locaties de winteropvang wordt gerealiseerd?
  • Zijn de locaties per direct beschikbaar of moeten locaties nog worden verbouwd?
  • Kan de wethouders niet in gesprek met hotels om daar permanente winteropvang te regelen?


Voorzitter, ook heeft mijn fractie meegedacht met de wethouder om te helpen met een eerste aanzet, middels de volgende motie;