Bijdrage Demon­straties


8 oktober 2020

Voorzitter,

“Iedereen is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen” Dit uitgangspunt van het boek van George Orwell is een korte samenvatting van hoe het huidige Haagse demonstratiebeleid overkomt. Klimaatdemonstranten mogen niet over de brede Hofweg lopen, maar als boeren met trekkers komen dan krijgen ze de kans om de hele binnenstad door te rijden. Als een demonstratie van Viruswaanzin wordt verboden en mensen toch komen; dan wordt het toegestaan. Brutalen lijken zo de halve wereld te hebben.

De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan artikel 9 van de grondwet. Voor een gezonde democratie is vrijheid van betoging onmisbaar, maar dit moet niet worden misbruikt. In Den Haag, de demonstratiehoofdstad van Nederland, hebben wij als geen ander te maken met het beschermen van dit recht. Met ruim 1500 demonstraties per jaar, waarbij de gemoederen soms hoog oplopen, is het nodig dat we hier duidelijke uitgangspunten voor hebben.

De Partij voor de Dieren vindt dat er teveel onduidelijkheid is in het demonstratiebeleid. We hebben het afgelopen jaar aardig wat demonstratie uit de hand zien lopen, vooropstaande natuurlijk de trekker-demonstraties waarbij delen van de stad en de snelweg werden geblokkeerd. Voor vijf trekkers werd toestemming gegeven, maar vervolgens werden er honderden geaccepteerd. Hoe kijkt de burgemeester daarop terug? En vervolgens het feit dat tijdens de daaropvolgendedemonstratie zo’n beetje alle regels overboord werden gegooid?

Voorzitter, we hebben de demonstranten de regels massaal laten overtreden, zonder daar al te veel consequenties aan te verbinden. Dat kan nooit de bedoeling zijn in de stad van Vrede en Recht. Bovendien raken wij als gemeente onze geloofwaardigheid kwijt. Hoe kijkt de burgemeester hier zelf naar? We hebben de afgelopen tijd weer veel voorbeelden gezien van demonstranten die niet luisteren naar instructies, zoals ook gisteravond weer het geval was.

Daarom zouden wij de burgemeester willen vragen om met een hernieuwd demonstratiebeleid te komen. Wat daarin onder andere moet worden meegenomen, zijn de lessen die we het afgelopen jaar geleerd hebben over demonstraties met voertuigen, maar ook moeten we kijken naar de regels rond demonstreren in het centrum. Want waarom zouden demonstranten niet over de brede hofweg mogen lopen? En zou het gemeentelijk mogelijk zijn om de aanmeldtijd voor kleine demonstraties korter te maken?

Ook zouden wij willen pleiten voor een meldpunt waar mensen eventuele klachten en beeldmateriaal over de politie naartoe kunnen sturen los van de politieorganisatie zelf. Want hoewel we zeker ook beelden zien van demonstranten die zich schofterig en gewelddadig gedragen, is het ook onze taak om op te letten hoe de politie zich gedraagt. Een punt is bijvoorbeeld dat de politie vingerafdrukken van mensen neemt die gewoon hun identiteit prijsgeven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Concluderend voorzitter, het demonstratiebeleid moet worden vernieuwd. Wat de Partij voor de Dieren betreft zou niet het recht van de sterkste moeten gelden en zou het demonstratierecht voor eenieder gelijk moeten zijn.