Bijdrage Meer­ja­ren­be­leidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 (Tweede Termijn)


Cie Samen­leving

8 oktober 2020

Voorzitter,

Vorige week had ik het al over dat deelname aan kunst en cultuur essentieel is.

Jong tot oud krijgen daarmee blijvende kansen op het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen talenten. Van bekende danser tot aan de soapie uit meerdijk.

Het gehele proces van vaststellen van het beleidskader Zee aan Mogelijkheden en het schrijven van de plannen door instellingen tot aan het beoordelen van die plannen door de adviescommissie en de raadsbehandeling. Een proces vol met emoties. Je zou er een theaterstuk van kunnen maken of een dansvoorstelling met bijpassende meeslepende muziek. Een boek over schrijven. Een legio aan mogelijkheden. Maar het onderstreept maar weer hoe wij zijn, hoe wij denken en hoe wij reageren als mensen en de rol die kunst en cultuur daarin hebben gespeeld.

Na het eerste termijn gezocht naar wat ik hier vandaag zou zeggen. Voorzitter laat ik dan maar beginnen met het extra geld. Nu hebben wij zojuist paar minuten geleden uit de pers vernomen dat er toch extra geld is gevonden voor culturele instellingen. 4 ton is nu gevonden. Voorzitter, dat is natuurlijk goed nieuws. Al eerder trok de wethouder de portemonnee van 1,8 miljoen open om reparaties uit te voeren. De Partij voor de Dieren is toch benieuwd waar komt dat geld vandaan? Komt dat allemaal uit het noodpotje? Wat zijn de voorwaarden van dat noodpotje? Staan er nog meer spaarpotjes op de plank te verstoffen of zijn alle spaarvarkens kapot geslagen? Kunt u ons hier inzicht in geven?

Vorige debat wees de wethouder ook naar het proces en verbeter voorstellen voor het volgende kunstenplan proces. Maar ook gaf de wethouder aan mee te willen kijken met voorstellen gaande weg de begrotingsbehandeling die uit andere potjes kunnen worden bekostigd. Maar dan zijn we toch benieuwd wat dat kijken inhoud. Aangezien eventuele voorstellen uit andere potjes van collega wethouders moet worden gevonden. Is het dan kijken kijken en niet kopen of kijken en meedenken hoe voorstellen in te vullen?

Cultuurankers -> maatwerk opencall -> maatwerk vergt tijd. Gaan we voor kwaliteit of kwantiteit. Dhr Kraanen noemde het al een wakeup call. Kan de wethouder aangeven of het mogelijk is om die termijn toch te verlengen? Ook omdat de adviescommissie aan heeft gegeven dat gemeente nog moet nadenken over wat zij precies met die cultuurankers wil doen en dat de wethouder in de eerste termijn heeft aangegeven daarover na te willen denken.

Culturele instellingen met maatschappelijke invulling aparte subsidies te geven op projectmatige basis. Toch nog een vraag of we deze instellingen dan wel een soort structurele subsidies kunnen toekennen voor projecten die jaarlijks worden herhaald bijv. op scholen?

Cultuureducatie. 15.000 minder voor cultuureducatie. Terwijl we in het beleidskader wel grote ambities hebben op het vlak van cultuureducatie. Op een later moment komt er nog een nota cultuureducatie, maar toch wil ik er een vraag over stellen; wat als tussendoor blijkt dat minder scholen gebruik maken en cultuureducatie achteruit gaat?

Als laatst de Amare. We sluiten ons aan bij de gestelde vragen van de SP.