Bijdrage Meer­ja­ren­be­leidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 (Eerste termijn)


Cie Samen­leving

1 oktober 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren erkent dat kunst en cultuur het leven verrijken. Kunst en cultuur zetten aan het denken, maken emoties los, verbinden of helpen om buiten gebaande paden te denken. Wie heeft niet weggedroomd na de eerste dansles op school om een groot danser te worden of de opgedane kennis uit het wijktheater toe te kunnen passen in Neerlands bekendste soap; Goede tijden, Slechte tijden.

Helaas zijn het nu vooral slechte tijden. Na de ellende van corona kwam het advies van de adviescommissie als een domper voor de kunst- en cultuursector. Van de 103 instellingen die een aanvraag hebben ingediend zijn er slechts 57 gehonoreerd. Dus 46 instellingen kregen een negatief advies.

De aanvragen zijn beoordeeld op basis van het vastgestelde beleidskader een zee aan mogelijkheden. Deze grote culturele kaalslag werpt toch een vraag op bij de Partij voor de Dieren. Want voorzitter, hebben we als raad de adviescommissie beperkt in het beoordelen van de ingediende plannen door een ontoereikend budget? We horen het graag van de wethouder.

Wat in ieder geval mogelijk was maar niet geheel gebruikelijk, was de overstap van een van de commissieleden naar een culturele instelling, die notabene ook nog eens zelf een aanvraag had gedaan. Kan de wethouder hierop reflecteren en dan met name op de onafhankelijkheid van de commissie, wat is gedaan om het vertrouwen naar andere instellingen te herstellen en de betrouwbaarheid van de gegeven adviezen te waarborgen?

Uit zowel de hoorzitting als diverse gesprekken met instellingen kwam naar voren dat de adviescommissie niet met iedere organisatie doorgrondelijk kennis heeft gemaakt. Hier hebben wij een aantal vragen over

  • Kan de wethouder aangeven welke voorwaarden door de adviescommissie zijn gesteld aan de kennismaking met de organisaties?
  • Kan de wethouder verklaren waarom niet alle organisaties een uitgebreid kennismakingsgesprek hebben gehad?
  • Hoe hebben de commissieleden kennisgemaakt met het lokale DNA van de culturele instellingen?


Ook heersen vraagtekens over de gegeven adviezen. De adviescommissie erkent enerzijds het aanwezige gezonde dansklimaat in Den Haag, maar anderzijds honoreren zij de aanvragen van dansinstellingen, zoals DDDD, Lonneke van Leth Dans, Beweigi, Another kind of blue en Meyer-CHAFFAUD niet. Hoe rijmt de wethouder dit?

Voorzitter ook gegeven adviezen van de adviescommissie zijn niet te rijmen met vastgestelde beleidsdoelen uit het beleidskader. Bijvoorbeeld het behouden van de rijke ensemblecultuur en dan vervolgens niet Ciconia Consort, Matangi, Classical Encounters en Ensemble Modelo62 honoreren. Of dat de gemeente samen met MBO-opleidingen en de doelgroep studenten, zelf gaat onderzoeken of en hoe we cultuureducatie op dit niveau kunnen stimuleren. Maar waarom dan het wiel opnieuw uitvinden, terwijl Theatergroep Drang hier veel expertise in heeft en daarin ook al jarenlang succesvol is. Ziet de wethouder er iets in om met Drang een zelfde soort regeling aan te gaan als Rotterdam?

Talentontwikkeling kan niet zonder een springplank. Gelukkig hebben we in Den Haag een grote springplank; Het Popdistrict. De adviescommissie kreeg de opdracht mee om oog te hebben voor de verbinding tussen instellingen, podia en festivals t.b.v. talentontwikkeling. Helaas is de aanvraag van Het Popdistrict niet goedgekeurd. Kan de wethouder hierop reflecteren? Sluiten ons aan bij de vragen van HSP hierover.

Maar ook de weging van een gezonde bedrijfsvoering. De Partij voor de Dieren krijgt het vermoeden dat die weging bij kleine en middelgrote organisaties zwaarder geldt dan bij de grote instellingen. Zo is bij de Amare partners tot nog toe geen overeenkomstige begroting gepresenteerd. Tijdens de hoorzitting werd aangegeven dat de aangevraagde bedragen zowel hoger als lager kunnen uitvallen. De instellingen geven aan dat met nacalculatie moet worden gewerkt maar is de subsidie dan ruim geraamd, nu?. Kan de wethouder hier helderheid over geven? Is de begroting al concreet en wanneer worden we hier als raad over geïnformeerd?

Er was afgesproken geen extra geld meer aan AMARE toe te kennen. Maar nu lijkt het erop dat waar we al voor vreesden voor aanvang van de Spuiforum-plannen, werkelijkheid wordt. Een kaalslag voor het middenkader, laagdrempelige voorstellingen en cultuurinstellingen in de wijk. Kan de wethouder dit extra budget voor AMARE verklaren ten opzichte van de eerdere toezegging dat geen extra budget voor AMARE beschikbaar zou zijn?

We sluiten ons aan bij de vragen van SP over Crossing Border en TodaysArt maar ook de vraag van GL over het process evalueren.

Voorzitter, volgens de Partij voor de Dieren staan we voor een grote opgave als raad; het zoeken naar meer budgettaire ruimte voor de kunst- en cultuursector. Den Haag heeft recht op kunst en cultuur met een hoofdletter K. Doen we dat niet dan verdwijnen veel laagdrempelige culturele instellingen met maatschappelijke betekenis in onze wijken. Een gemis voor jong en oud.


Interessant voor jou

Bijdrage No-regret maatregelen CID Binckhorst

Lees verder

Bijdrage Tweeminutendebat afdoening motie Huisdieren als gezinslid ook veilig thuis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer