Huis­dieren van minima


Wie zijn baan verliest en een uitkering aanvraagt, kan al in het bezit zijn van een huisdier. Voor hem of haar wordt ondersteuning geboden, maar helaas niet voor het huisdier. De huisdierbezitter kan de dierenartsrekening of andere medische noodhulp voor het dier vaak niet zelf betalen. Bijna 60% van de huisdiereigenaren met een minimuminkomen geven aan dat ze om financiële redenen wel eens hebben afgezien van een bezoek aan de dierenarts. Dit komt niet ten goede aan het dierenwelzijn.

De gemeente moet daarom structurele steun aan de medische zorg voor dieren van ooievaarspashouders verlenen. Ook kan de gemeente mensen met een huisdier die gebruikmaken van de voedselbank helpen door ze naar de voedselbank voor huisdieren te verwijzen. Daarnaast moet de gemeente mogelijkheden om de bijzondere bijstand te gebruiken voor een (gedeeltelijke) vergoeding van noodzakelijke medische kosten voor dieren van bijstandsgerechtigden onderzoeken.

Het standpunt Huisdieren van minima is onderdeel van: Dierenrechten