Partij voor de Dieren reikt oorkonde uit aan oprichtster voed­selbank voor dieren


15 februari 2014

Lijsttrekker Christine Teunissen heeft op Valentijnsdag een oorkonde en een biologische taart uitgereikt aan Geertje Krechting, oprichtster van de voedselbank voor dieren in Den Haag. Cliënten van de voedselbank van wijkcentrum Moerwijk, kunnen sinds begin dit jaar ook een pakketje voor hun huisdier meekrijgen. Dit is hard nodig, want voor steeds meer Hagenaren wordt het te duur om hun huisdier de verzorging te geven die het nodig heeft. Reden genoeg voor de Partij voor de Dieren om Krechting eens in het zonnetje te zetten op Valentijnsdag.

De financiële crisis heeft niet alleen mensen en bedrijven geraakt, huisdieren zijn helaas ook vaak de dupe. Veel mensen kunnen hun huisdier niet meer onderhouden. Krechting, eigenaar van dierenopvang Het Knagertje in Den Haag, merkte op dat het voor veel mensen te duur wordt een huisdier de verzorging te geven dat het nodig heeft. Steeds meer dieren worden hierdoor aangetast in hun welzijn. Ook brengen steeds meer mensen hun huisdier naar een opvangcentrum, waardoor de druk op de asielen in Den Haag toeneemt.

De Partij voor de Dieren wil dat dit probleem bij de bron wordt aangepakt. Zij maakt zich in de gemeenteraad al jaren hard voor een betere voorlichting door de gemeente over wat huisdieren nodig hebben en welke kosten zij met zich mee brengen, omdat dieren vaak een impulsaankoop zijn. Ook pleit de Partij voor de Dieren voor meer structurele financiële steun aan de opvangcentra in Den Haag, omdat dieren door de crisis in steeds slechtere conditie in de opvangcentra binnenkomen en de gemeente niet bijdraagt in bijvoorbeeld de medische kosten.

De Partij voor de Dieren heeft grote waardering voor mensen als Krechting die zich belangeloos inzetten voor een beter dierenwelzijn en wil daarom initiatieven als een voedselbank voor dieren graag onder de aandacht brengen.

Lijsttrekker Christine Teunissen: “De voedselbank voor dieren is een prachtig initiatief om te voorkomen dat meer huisdieren worden verwaarloosd of eindigen in een opvangcentrum of op straat. Het probleem van verwaarloosde huisdieren en overvolle opvangcentra moet uiteindelijk bij de bron worden aangepakt. Daarom blijven wij ons hard maken voor goede voorlichting over huisdieren en daarnaast meer financiële ondersteuning aan dierenopvangcentra.”

Op donderdag 13 februari vertelde Christine Teunissen bij FunX FM Den Haag over de voedselbank voor dieren en onze Valentijnsactie. Het interview is hier te beluisteren (startpunt 1:13:00).