Bijdrage Aanpak Geld­zorgen en Geld­pro­blemen 2022-2023


Cie samen­leving

12 mei 2023

Voorzitter,

Als je moet opgroeien of leeft met geldzorgen is dit van grote invloed op de rest van je leven. Helaas zijn armoede en de groeiende kloof tussen arm en rijk niets nieuws. Wat de Partij voor de Dieren betreft heeft iedereen recht heeft op bestaanszekerheid. Vandaag bespreken we dan ook de aanpak geldzorgen. De Partij voor de Dieren heeft hier een aantal vragen over aan de wethouder.

Ik start met participatie

Want niks over ons, zonder ons. Ook als het gaat om armoede, vindt de PvdD het van groot belang dat we hierin beleid ontwikkelen met de mensen om wie het gaat. Den Haag kent vele organisaties en belangengroepen die zich inzetten voor inwoners met geldzorgen. Zij zijn dan ook gevraagd input te geven bij de totstandkoming van de aanpak geldzorgen. Nadat de aanpak is ontwikkeld is er geen verdere terugkoppeling meer geweest naar de partijen die input hebben geleverd. Wat gaat de wethouder doen om in de toekomst ervoor te zorgen dat deze mensen die input leveren ook een reactie krijgen op wat er met hun input gebeurd?

In 2023 gaan we met de Raad van de Kinderen in gesprek over welke regelingen we kunnen treffen voor de kinderen die op de middelbare school zitten. Maar helaas heeft de PvdD signalen ontvangen dat het participatie proces met de raad van de kinderen in voorgaande periode niet helemaal goed is verlopen. Ook aan hen is er geen terugkoppeling geweest. Kan de wethouder daarom toelichten hoe zij ervoor gaat zorgen dat de input van de raad van de kinderen wordt meegenomen en teruggekoppeld?


Dan dieren

Dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen betekent ook dat het voor hen steeds moeilijker wordt voor hun dier te zorgen. Met nog meer stress tot gevolg. Ook de dierenvoedselbank ziet nog altijd een stijging van inwoners die hun hulp nodig hebben. We hebben de wethouder in eerdere debatten dan ook gevraagd op welke wijze zij de dierenvoedselbanken ondersteunt. Het is goed terug te horen dat er een hand is uitgestoken en dat er gesprekken hebben plaatsgevonden, echter 1 van de dierenvoedselbanken barst uit zijn voegen en heeft een enorme behoefte aan meer ruimte. Daar is het gesprek ook over gevoerd en de dierenvoedselbank zou op de hoogte gehouden worden. Dit is nog niet gebeurd, wat is nu het proces?

Dan nog een punt over mensen met huisdieren die medische zorg nodig hebben, maar dat niet zelf kunnen betalen. Eerder heeft de SP hier een motie over ingediend. Kan de wethouder toelichten hoe het met die motie staat? Waarom is er in dit beleid niets opgenomen over maatregelen voor mensen met geldzorgen waarvan hun dier medische zorg nodig heeft?

Gezondheid.

voorzitter inwoners met geldzorgen of problemen, ervaren daar vaak een enorme hoeveelheid stress door en hebben meer kans op gezondheidsklachten. Het is een vicieuze cirkel. Dat is onacceptabel vind mijn partij. Daarom zou gezonde voeding ook onderdeel moeten zijn van het armoedebeleid, zodat als inwoners dat willen zij ook de toegang hebben tot gezonde voeding. Een stap is om mensen die worden ondersteund bij bureau geldzaken te kunnen wijzen op gezonde en betaalbare voedselinitiatieven in de stad. Kan de wethouder hierop reflecteren? En welke kansen ziet de wethouder om bijvoorbeeld voedselinitiatieven in de stad ook te betrekken bij de ooievaarspas?

Ook menstruatie armoede. We hebben inmiddels uitgiftepunten voor maandverband en tampons in Den Haag. De Partij voor de Dieren ziet hier graag ook herbruikbare producten aan worden toegevoegd, voor degene die dat graag willen. Ziet de wethouder daar mogelijkheden toe?