Bijdrage Debat over de uitspraak in de zaak De Mos - Guernaoui


Raad

11 mei 2023

Voorzitter,

Het is erg fijn dat er met de rechterlijke uitspraak meer duidelijkheid is. Dat is natuurlijk allereerst fijn voor de heer De Mos en Guernaoui, maar ook voor de stad. De rechtszaak heeft voor veel onrust gezorgd en dat is de Haagse politiek niet ten goede gekomen. Ik zal in mijn bijdrage ingaan op de schuldvraag, de consequentie van de zaak en tot slot hoe nu verder.

Allereerst de schuldvraag. De rechter is duidelijk: er is geen strafbaar feit gepleegd. Echter, de rechter geeft ook mee dat de politiek uiteindelijk verantwoordelijk is voor integriteit. De feiten die we in rechterlijke stukken lezen zijn weliswaar niet strafbaar, maar daarmee zeker niet normaal. Hier zijn een burgemeester, een college en een raad overduidelijk tekortgeschoten. En dat mogen we ons allemaal aantrekken. Er zou sprake moeten zijn van collegiaal bestuur en er dient controle te zijn vanuit de raad. Dit ging fout en blijft nog altijd fout gaan. Ondanks dat er nu wat licht schijnt door de donderwolk, is er nog steeds sprake van een slechte raadscultuur. Ik hoop dat deze uitspraak ertoe bijdraagt dat er een goed functionerend college en raad komt.

Voorzitter, dit is een bruggetje naar het tweede punt dat ik wil belichten, namelijk de consequenties die de zaak voor Den Haag heeft gehad. Door deze zaak kwam de betonrot dat al lang in het systeem zat naar boven, maar is daarmee niet opgelost. De zaak heeft juist gezorgd dat de cultuur verder is verziekt, waarbij inhoudelijke debatten niet meer relevant lijken, maar ego’s en persoonlijke aanvallen de boventoon voeren. Dit bleek overduidelijk in de verkiezingscampagne waar zowel Hart voor Den Haag als D66 haat en nijd de vrije loop lieten. Wat de Partij voor de Dieren betreft is nu het moment om iets aan deze cultuur te doen en wat ons betreft ligt de bal daarvoor bij de grootste twee partijen.

Voorzitter, een belangrijke consequentie van de inval was dat de toenmalige wethouders zich moesten terugtrekken en het college viel. Dit was toen ook logisch. Met zo’n zware verdenking kan je niet anders. Vervolgens was de consequentie dat Hart voor Den Haag geen serieuze kans kreeg bij het vormen van een college, terwijl ze de grootste partij waren. Tegelijkertijd geeft het zijn van de grootste partij je niet het recht om in het college te zitten. Wat de Partij voor de Dieren betreft is dit dus geen automatisch vervolg. Het onrecht zit er meer in dat Hart voor Den Haag geen kans kreeg. Hoe nu dan verder?

Voorzitter, volgens mij kunnen we deze vraag niet tijdens een raadsdebat beantwoorden. Dit is niet iets voor een debat, maar voor dialoog. In mijn bijdrage na de inval gaf ik aan dat wat de Partij voor de Dieren betreft een verkenner of adviseur of gespreksleider of hoe je zo iemand wilt noemen moet worden aangesteld. Dat lijkt me nu weer de geëigende weg. Wat ons betreft rechtvaardigt de zwaarte van de situatie dit. Als we dat niet doen en door blijven modderen zal het verrottingsproces doorgaan. Wat ons betreft moet de verkenning snel afgerond zijn. Daarbij is er wat de Partij voor de Dieren betreft niet al één wenselijke uitkomst, maar is het met open visier in gesprek gaan al een belangrijke stap.

Vandaar de volgende motie die ik indien mede namens de SP, Denk en Hart voor Den Haag:

Besluit:

  • in het fractievoorzitersoverleg een onafhankelijke verkenner/adviseur aan te stellen;

  • alle partijen in de raad de gelegenheid te geven om met de verkenner/adviseur hun visie te delen op de ontstane situatie, waarna de verkenner naar eigen inzicht eventuele vervolggesprekken kan voeren;

  • de verkenner /adviseur binnen afzienbare tijd advies te laten uitbrengen over de gevolgen van deze uitspraak en de reactie van het OM voor de samenstelling van het college en de samenwerking binnen de raad.

Voorzitter, wij hopen dat Den Haag beter en niet slechter uit deze bestuurscrisis komt. Als we doen alsof er niks is gebeurd, werken we alleen aan het verder vergroten van de kloof tussen het stadsbestuur en de inwoners van Den Haag. Laten we nu goed gebruikmaken van de situatie en het stadsbestuur versterken.Interessant voor jou

Bijdrage Beantwoording schriftelijke vragen Den Haag dreigt Natuurnetwerk Nederland gebied te verliezen

Lees verder

Bijdrage Aanpak Geldzorgen en Geldproblemen 2022-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer