Bijdrage Beant­woording schrif­te­lijke vragen Den Haag dreigt Natuur­netwerk Nederland gebied te verliezen


Commissie Leef­om­geving

11 mei 2023

Voorzitter,

Deze situatie is weer een klassiek voorbeeld van grootse plannen maken zonder goed stil te staan bij de gevolgen voor natuur en klimaat. De Rotterdamse baan is aangelegd en daarbij is onvoldoende rekening gehouden met waterberging. Om dat nu te compenseren moet een van de weinige stukjes ongerept bos dat we hebben in Den Haag worden gekapt om een extra waterweg te realiseren. EN omdat het geld dat over was na de aanleg van de Rotterdamse baan alweer is uitgegeven aan iets anders, wordt gekozen voor de goedkoopste optie en wordt zonder pardon een stuk Natuur Netwerk Nederland platgewalst. Wat vindt de wethouder nou zelf van deze gang van zaken?

Voorzitter, de provincie heeft in ieder geval al laten weten niet blij te zijn met deze gang van zaken in hun brief aan de gemeente en maken bezwaar tegen de kap. De bezwaren zijn onder andere:

  • kapvergunning is onzorgvuldig tot stand gekomen

  • De te kappen bomen zijn niet allemaal van de gemeente

  • Er worden onnodig veel bomen gekapt

  • Kappen is vooruitlopend op onzekere ruimtelijke ontwikkelingen

En zo zijn er nog een stuk of 4 bezwaarpunten. Kan de wethouder hier op reageren? Vindt de wethouder zelf dat de gemeente zorgvuldig met haar kwetsbare natuur omgaat? Is het bezwaar van de provincie genoeg reden voor de wethouder om het collegebesluit te heroverwegen?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil graag dat dit plan wordt herzien en de alternatieven beter worden uitgewerkt. De provincie suggereert al een andere locatie. Dat zou het meest logisch zijn, de Vliet is lang en wellicht kan waterberging elders ook gecompenseerd worden. Nergens staat vastgelegd dat het precies op dit plekje zou moeten wegstromen. Ook het alternatief van een duiker of van bomen niet bij voorbaat kappen maar geleidelijk de natuur z’n beloop laten in het gebied zijn niet uitgewerkt.

Voorzitter, tot slot zou mijn fractie ook willen suggereren om geen geasfalteerde weg door het gebied aan te leggen, zeker aangezien dit vooruit loopt op een bestemmingsplan dat nog niet is aangenomen. Bovendien lopen er bezwaren tegen de plannen vanuit de Bomenstichting, de Vogelbescherming

Als deze wethouder tegemoet wil komen aan zijn eigen ambities en aan de bossenstrategie, is de huidige plannen schrappen en de alternatieven onderzoeken wel het minste dat we kunnen doen. Wil de wethouder dit toezeggen?