Lokale demo­cratie


Bewoners krijgen een doorslaggevende stem bij besluiten over wat gedaan moet worden met leegstaande gebouwen of gemeenschappelijke gebouwen in hun buurt. Het raadgevend referendum krijgt een plaats bij belangrijke besluiten. Werkzaamheden waar een vergunning voor nodig is worden tijdig op de werklocatie aangekondigd. De gemeente staat positief tegenover inwonersinitiatieven die passen binnen een leefbare en diervriendelijke gemeente en ondersteunt deze waar mogelijk.

De Partij voor de Dieren wil de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vanwege het ondemocratische gehalte niet voorzetten.

Het standpunt Lokale democratie is onderdeel van: Behoorlijk bestuur