Bijdrage Ziens­wijze Wijziging Gemeen­schap­pe­lijke Regeling Metro­pool­regio Rotterdam Den Haag (MRDH)


2 november 2023

Dank aan de insprekers, dank voor de betrokkenheid bij dit onderwerp weer. De heer van Onselen noemde een interessant punt over het zinnetje ‘als de vervoerders voldoende hersteld zijn’

Voorzitter, de Partij voor de Dieren kan instemmen met de zienswijze op de Gemeenschappelijke Regeling. Ook wij kijken uit naar de evaluatie, en dan met name naar de manieren waarop burgerparticipatie en democratisering verbeterd kunnen worden.

Ik sluit me aan bij de opmerkingen van de heer Mekers, zeker ook wat betreft burgerparticipatie.

Dit is ook waar wij bij de adviescommissies op blijven hameren, waardoor er al een aantal veranderingen zijn doorgevoerd, zoals vergaderen in raadszalen ipv in bioscoopopstelling. Ook is er laatst voor het eerst gestemd. Ik hoop dat we nog toe kunnen naar het uitzenden van vergaderingen, voor meer transparantie richting inwoners.

Ook hebben wij hier als raad zelf een taak in. Als voorzitter van het Haagse MRDH overleg merk ik dat bijna niemand zich betrokken voelt bij dit onderwerp. Dat maakt het voor mij en mijn collega’s van de adviescommissies lastig om ‘namens Den Haag’ advies te geven . Dat advies is nu niet gebaseerd op wat we hebben meegekregen vanuit de raad. Daarom stel ik een nieuwe werkwijze voor:

  • We voeren een MRDH overleg in op de middag voorafgaand aan een adviescommissie bijeenkomst. Dat zal voortaan dus in de Cie Bestuur zijn. Dat maakt inspraak van bewoners ook beter mogelijk.

  • De Haagse leden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de MRDH, zijnde de burgemeester en de wethouders Economie en Mobiliteit zijn hierbij aanwezig om terug te koppelen en vooruit te blikken op lopende zaken en om feedback mee te krijgen van de commissie. Dit is goed voor de transparantie.

  • Het Haags MRDH overleg op maandag vervalt en wordt vervangen door een overleg tussen leden van de Adviescommissies, wethouders en de ondersteunende ambtenaren.

  • De griffie zoekt naar de beste manier om op de agenda van de commissie relevante stukken te plaatsen of te koppelen, zodat raadsleden en fractievertegenwoordigers zich makkelijker kunnen inlezen.

We hebben hier inmiddels al vaker over gesproken, maar nog geen klap op gegeven, dus ik hoor graag of de collega’s het hiermee eens zijn. Ook andere suggesties zijn welkom.