Bijdrage Toekomstvast OV


2 november 2023

Voorzitter,

Dank aan de insprekers. Ook hier kan ik me op veel punten aansluiten bij collega Mekers, dus ik kan wat besparen op mijn spreektijd.

Ten eerste is de PvdD natuurlijk blij dat het Rijk extra middelen heeft vrijgemaakt voor het OV in de Haagse regio. Betaalbaar en kwalitatief OV is onmisbaar in de stad. Zeker in een stad als Den Haag, waar veel mensen afhankelijk zijn van OV, maar het inmiddels eigenlijk niet meer kunnen betalen. Toch is mijn fractie ook bang dat door deze mega-investering vanuit het Rijk en de MRDH negatieve gevolgen heeft voor toekomstige investeringen in de kwaliteit van het OV. Niet alleen zijn de reserves van de MRDH gebruikt, ook is het Rijk geen onuitputtelijke bron van financiën, en mijn fractie is bang dat dit effect gaat hebben op toekomstige investeringen in het OV, terwijl dat zo hard nodig is. Ik vroeg het ook al aan de leden van de MRDH, maar die gingen daar niet echt op in. De inspreker haalde wel een aantal goede voorbeelden van, zoals de Koningscorridor. Een enorm project dat een enorme investering zal vergen. We zien hier niets over terug in het voorstel van de MRDH en dat baart mijn fractie toch zorgen. De mobiliteitstransitie is er een van de lange adem en een die een die veel planning en investering vergt en het lijkt nu toch alsof we een stap terug doen.

Voorzitter, debatten over OV zijn altijd ingewikkeld. We hebben het aan de ene kant hoog over over een voorstel van MRDH en ook over concrete uitvoering van verschillende lijnen hier in Den Haag. Voor veel mensen is het compleet onduidelijk waar de gemeente over gaat en wat de rol van HTM en MRDH zijn. Ik merk dat het voor raadsleden al ingewikkeld is, laat staan voor de mensen in de stad.

Zo lezen we dat in het HTM gebied opgeheven haltes in de loop van 2024 weer (tijdelijk) in gebruik genomen worden. Dat is goed nieuws, maar dan moet het ook wel gebeuren. Kan de wethouder toezeggen dat hij zich in gaat spannen om alle gesloten haltes weer in gebruik te nemen? Voorziet de wethouder nog problemen hierbij? Hoe worden bewoners betrokken? Kan de wethouder specifiek ingaan op de halte Copernicusplein en de opgeheven haltes van bus 23?

Interessant voor jou

Bijdrage Permanente winteropvang 2023/2024

Lees verder

Bijdrage Zienswijze Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer