Bijdrage Perma­nente winter­opvang 2023/2024


2 november 2023

Voorzitter,

Goed dat we als ruime meerderheid vanuit de raad dit met elkaar hebben gerealiseerd en ook goed dat de wethouder daar invulling aan heeft gegeven en nu ik toch bezig ben met complimenten uit te delen dan wil ik ook graag het compliment aan de wethouder geven dat de WKR vandaag geopent is. Want wie wil er met dit weer buiten slapen?

Dan specifiek over de Permanente Winteropvang

Er is toegerust op het bieden van juiste zorg. Uit de evaluatie van vorig jaar blijkt dat er een toename is aan mensen met psychische klachten. Natuurlijk zien we dat ook al op straat en is dat niet iets nieuws. Ook bleek dit uit diverse werkbezoeken die wij hebben gedaan. Daarom hebben wij uiteindelijk een motie ingediend over de zorgvraag en dat we daar meer rekening mee houden dat we dak- en thuisloze mensen met een zorgvraag goed kunnen helpen. Ik ben daarom ook benieuwd of de mensen die de PWO nu bemannen of die toegerust zijn op het bieden van de juiste zorg en met name ook de psychische klachten, omdat onze fractie dat toch wel zorgen baart. Uit aangenomen motie blijkt dat er gesprekken worden gevoerd met GGD en andere partijen over het versterken van medische zorg in de opvang. Kan het college aangeven met welke partijen dat dan is en wanneer we via de voortgangsrapportage worden geïnformeerd?

Voorzitter met een nieuw coalitieakkoord is er een verder fundament gelegd in het kader van hulp voor dak- en thuisloze mensen. Er wordt gezocht naar een vaste locatie voor de permanente winteropvang en dat we een onderzoek naar de behoefte en effecten van een permanente 24 uurs opvang met daarbij een pilot met een verlenging van de openingsmaanden. Kan de wethouder aangeven of zij hierin in de eerstvolgende voortgangsrapportage op teruggekomen kan worden hoe deze afspraken worden geïnformeerd?

Dan wil ik iets citeren uit de evaluatie:'Ik kan ook goed met het personeel. Die zal ik missen. En ook de mensen waar ik mee optrek. De warmte en de liefde van het personeel. Zelfs een personeelslid heeft geprobeerd mijn hondje hier te krijgen. Het is niet gelukt van hogerhand, maar ze hebben het wel geprobeerd, daar ben ik dankbaar voor'. Mijn vraag is daarom of er ook ruimte is voor dieren in de Permanente Winteropvang? Het zullen niet de meeste mensen zijn die een dier hebben, als ze eenmaal dak of thuisloos raken. Uiteindelijk is dat wel hun maatje die ze graag bij zich willen houden.

Toegang tot de PWO sluit ik me aan bij CU ik heb daar toch nog wel een verduidelijkende vraag in het kader van arbeidsmigranten hoe toetst de gemeente een aanvraag/ toegang tot de opvang? Barka is er dan voor hulp wordt vaak gezegd. Toevallig zat ik vanochtend in de koffiebar bij het straat consulaat waar verschillende arbeidsmigranten het kopje koffie nuttigen. En daarbij was ik geschrokken dat de arbeidsmigranten die hier al jaren werken, sommige 7 dagen per week. Deze persoon had geen paspoort meer want dat was hem ontnomen en allerlei andere treurige verhalen. Deze persoon zocht dus niet de hulp van Barka, omdat deze persoon dus bang was teruggestuurd te worden vanuit Barka. Daarom vraag ik de wethouder is het niet een goed idee een onafhankelijk cliëntondersteuner daartussen te zetten, zodat die persoon kan bemiddelen.

Motie opvang voor queer personen. We vinden het goed nieuws dat we een pilot gaan starten. Hoe worden andere bewezen initiatieven uit andere steden hiervoor benaderd en wordt er informatie ingewonnen. En hoe worden bijvoorbeeld de jongeren uit de achterban bij betrokken?

Dan het beboeten van dakloze mensen. Dit is ook tijdens het debat over veiligheid aan burgemeester gesteld. Goed om de afspraken te verhelderen en af te stoffen.


Interessant voor jou

Bijdrage Voorstel van het college Binnenstadsplan Den Haag 2033 'Een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad'

Lees verder

Bijdrage Toekomstvast OV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer