Bijdrage Voorstel van het college Binnen­stadsplan Den Haag 2033 'Een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad'


1 november 2023

Voorzitter, de fractie van de Partij voor de Dieren heeft met belangstelling kennisgenomen van het Binnenstadsplan 2033. Dank aan de sprekers en de insprekers.

De fractie van de Partij voor de Dieren is blij verrast dat het college erkent dat de Binnenstad een belangrijke rol kan spelen bij het vergroten van de brede welvaart van Den Haag. Onze fractie heeft altijd benadrukt dat er meer is in het leven dan geld. Denk aan: groen om je heen, schone lucht, veilig over straat kunnen en toegang hebben tot culturele voorzieningen. Dat het college nadrukkelijk ook die aspecten meeweegt bij de ontwikkeling van de Binnenstad, is voor onze fractie een grote stap vooruit.

Ook positief vinden wij het centraal stellen van de voetganger, de plannen om de binnenstad te vergroenen en de aanpak van leegstand.

Maar we hebben nog een aantal vragen:

1. Bij het samenstellen van de nota zijn veel deelnemers betrokken geweest: ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners, culturele instellingen, de universiteit. Wij missen natuurorganisaties in dat rijtje. We zijn benieuwd wat zij en de stadsecologen als knelpunten aangeven in het plan. Wat zijn volgens hen de grootste uitdagingen?

2. Als PvdD zijn we blij met de plannen voor het vergroenen van de Binnenstad. Maar wat betekent ‘vergroenen’ concreet? Het ene groen is het andere niet. Een plantenbak aan een lantaarnpaal is iets anders dan het planten van extra bomen of perkjes met struiken. Welke plekken kunnen nog vergroend worden, bv. aan de Grote Marktstraat of het Spui? Mogen we uit de plaatjes afleiden dat de kades van de grachten zullen worden voorzien van struiken, bomen en bloemen? Kan de wethouder daar al meer over vertellen?

3. Wat zijn de plannen voor branchering? Is de wethouder het met de fractie eens dat we niet Amsterdam achterna moeten, waar je in de Binnenstad struikelt over nutella-, snoep-, en ijswinkels? Winkels die wel geliefd zijn bij buitenlandse toeristen, maar waar je als binnenstadsbewoner weinig aan hebt? Graag een reactie.

4. Dan: de veiligheid van fiets- en looproutes in de drukke Binnenstad. Een blijvend punt van zorg wat onze fractie betreft. Op 5 april 2023 nam de raad een motie aan van de PvdD, getiteld “Spui verkeersveilig voor iedereen”. In die motie werd het college verzocht met ervaringsdeskundigen en Stichting Voorall te onderzoeken op welke punten onveiligheid wordt ervaren op de kruising Spui/Grote Marktstraat/Kalvermarkt met voldoende aandacht voor de bereikbaarheid van de tramhaltes en het stadhuis. De motie is nog steeds niet afgedaan. Wanneer komt de wethouder met een terugkoppeling? En daarmee samenhangend: wanneer worden de bus- en tramhaltes in het centrum toegankelijk gemaakt voor visueel beperkten? Het is voor hen levensgevaarlijk als ze de straat moeten oversteken om van de ene bij de andere halte te komen. Graag een reactie.

5. Voorzitter, onderdeel van het tweede Binnenstadsplan was de oplevering van de ondergrondse parkeergarage op het Tournooiveld. Ook daarmee moest de Binnenstad ‘aantrekkelijker’ worden. Tot groot verdriet van de PvdD en vele anderen moesten voor die parkeergarage 5 beeldbepalende oude kastanjebomen en 3 linden het veld ruimen. Een oude acacia raakte bij de bouwwerkzaamheden dusdanig beschadigd dat hij alsnog moest worden gekapt. Maar wie nu op een zaterdagmiddag gaat kijken bij de parkeergarage, ziet heel veel lege plekken. Kan de wethouder uitleggen wat nu de overkoepelende parkeervisie is in dit plan? Worden eerst alle lege plekken benut voor er gekeken wordt naar nieuwe garages?

6. Tot slot wat vragen over cultuur. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of we de leegstand in het centrum niet ook kunnen gebruiken voor culturele invulling. Kan de broedplaats-makelaar hier een rol in spelen? Hoe mooi zou het zijn als lege panden tijdelijk gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld een beeldhouwer, een expositie, of een amateurtoneelgezelschap? Ook vragen we de wethouder wat de stand van zaken is van de visie Museumkwartier waar de raad om heeft gevraagd.

Voorzitter, dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Gewijzigd Voorstel Ontwerpbestemmingsplan Kop Assumburgweg 2023

Lees verder

Bijdrage Permanente winteropvang 2023/2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer