Bijdrage Gewijzigd Voorstel Ontwerp­be­stem­mingsplan Kop Assum­burgweg 2023


1 november 2023

Voorzitter,

Ook vanwege de tijd zal ik het beknopt houden. Allereerst dank aan de ambtenaren voor de beantwoording afgelopen donderdag. Voor mijn fractie gaf dit waardevolle informatie over hoe het juridisch in elkaar steekt en wat het college precies voorstelt. Voorzitter, vandaag wil mijn fractie drie punten benoemen: het groen, het parkeren, en informatievoorziening.

Over het groen: de Partij voor de Dieren zei bij het vorige debat in september ook al: de regels lijken belangrijker te zijn dan wat er met de plek zelf gebeurt. Maar voor een dier is het andersom: de plek is belangrijker dan de regels. Knippen en plakken in de ecologische zone is ook daarom onwenselijk. De ecozone wordt hier deels smaller en je verliest een oever. In de Nota Stadsnatuur staat hoe je de kwaliteit van een ecologische zone kan beoordelen en bij dit plan zien we achteruitgang. Hoe kijkt het college hiernaar en vooral: ziet het college in dat achteruitgang van ecologische zones juist niet de bedoeling is?

Over parkeren: mijn fractie is blij dat ingezet wordt op deelvervoer en het ov. Ook komen er ruim 200 parkeerplaatsen. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk deze eerlijk en rechtvaardig toe te wijzen: dus niet afhankelijk van de grootte van je portemonnee. Gaat het college zich inzetten om de betaalbaarheid en toewijzing van de parkeerplaatsen goed te regelen? Graag een reactie van de wethouder.

Dan, voorzitter, informatievoorziening. Er is onduidelijkheid geweest over hoe het zit met termijngebonden stuk en hoe het precies zit met woningbouwimpuls en startbouwimpuls. Het moet toch mogelijk zijn de raad hier tijdig, duidelijk en transparant over te informeren. Ziet het college dit ook en zo ja wat gaat het college hiermee doen?

Tot zover.