Niet bouwen in het groen


De open ruimte in Den Haag is schaars en kwetsbaar. Op veel plekken is Den Haag bijzonder versteend. Hagenaren hebben, binnen de bebouwde kom, gemiddeld slechts 54,4 m2 aan groene ruimte per woning. Hiermee staat Den Haag bijna onderaan de lijst van alle Nederlandse gemeenten. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat er niet wordt gebouwd in het groen.

De Partij voor de Dieren staat voor een beschermde kust. We willen daarom geen nieuwe bouwontwikkelingen, zoals strandhuisjes, langs de kustlijn. Het Zuiderstrand blijft stil. Er komen dus geen strandtenten op het Zuiderstrand.

De stad staat niet stil. Nieuwe bewoners weten Den Haag te vinden. De gemeente moet daarom inzetten op verdichting van de bestaande bebouwde plekken. In onbruik geraakte kerken, kantoren en industrieterreinen kunnen worden herontwikkeld tot woningen.

Het standpunt Niet bouwen in het groen is onderdeel van: Van 500.000 naar 600.000 buren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

'Neem nu verant­woor­de­lijkheid bij aanpak stikstof'

GroenLinks, D66, ChristenUnie/SGP en PvdD stellen vragen over stikstofuitstoot

Wethouder Revis (VVD) pleitte bij de NOS voor een uitzonderingspositie van de woningbouw als het gaat om stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden. De Haagse fracties van GroenLinks, D66, ChristenUnie/SGP en Partij voor de Dieren willen maatregelen van het stadsbestuur voor een schone, gezonde lucht: zo kan Den haag haar natuur beschermen en knelpunten in de woningbouw verhelpen. De Raad va...