Niet bouwen in het groen


De open ruimte in Den Haag is schaars en kwetsbaar. Op veel plekken is Den Haag bijzonder versteend. Hagenaren hebben, binnen de bebouwde kom, gemiddeld slechts 54,4 m2 aan groene ruimte per woning. Hiermee staat Den Haag bijna onderaan de lijst van alle Nederlandse gemeenten. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat er niet wordt gebouwd in het groen.

De Partij voor de Dieren staat voor een beschermde kust. We willen daarom geen nieuwe bouwontwikkelingen, zoals strandhuisjes, langs de kustlijn. Het Zuiderstrand blijft stil. Er komen dus geen strandtenten op het Zuiderstrand.

De stad staat niet stil. Nieuwe bewoners weten Den Haag te vinden. De gemeente moet daarom inzetten op verdichting van de bestaande bebouwde plekken. In onbruik geraakte kerken, kantoren en industrieterreinen kunnen worden herontwikkeld tot woningen.

Het standpunt Niet bouwen in het groen is onderdeel van: Van 500.000 naar 600.000 buren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Uithof moet groen blijven, vindt raad

Meerderheid voor PvdD-motie

Haags natuurgebied De Uithof mag niet volgebouwd worden. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad steunde gisteren dit voorstel van de Partij voor de Dieren. Dreigende bouwHet stadsbestuur werkt op dit moment aan een nieuwe gebiedsagenda voor De Uithof. Daarin staat uitgewerkt welke ontwikkelingen in het gebied plaats kunnen vinden. Vorige week kon het stadsbestuur niet toezeggen dat in die pl...

Bijdragen Moties Nieuws