Niet bouwen in het groen


De open ruimte in Den Haag is schaars en kwetsbaar. Op veel plekken is Den Haag bijzonder versteend. Hagenaren hebben, binnen de bebouwde kom, gemiddeld slechts 54,4 m2 aan groene ruimte per woning. Hiermee staat Den Haag bijna onderaan de lijst van alle Nederlandse gemeenten. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat er niet wordt gebouwd in het groen.

De Partij voor de Dieren staat voor een beschermde kust. We willen daarom geen nieuwe bouwontwikkelingen, zoals strandhuisjes, langs de kustlijn. Het Zuiderstrand blijft stil. Er komen dus geen strandtenten op het Zuiderstrand.

De stad staat niet stil. Nieuwe bewoners weten Den Haag te vinden. De gemeente moet daarom inzetten op verdichting van de bestaande bebouwde plekken. In onbruik geraakte kerken, kantoren en industrieterreinen kunnen worden herontwikkeld tot woningen.

Het standpunt Niet bouwen in het groen is onderdeel van: Een groeiende stad

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bebouwing bij Sunny Court van de baan

Het stadsbestuur heeft bekendgemaakt dat ze niet meewerkt aan bebouwing bij het Sunny Court. Dit vanwege de grote zorgen bij de buurt. Over de bebouwing bij het kleine stadspark hadden de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en de VVD eerder hun zorgen geuit door het stellen van schriftelijke vragen. Partijen blij Tussen de Laan van Meerdervoort en de Obrechtstraat ligt een klein stadspark ver...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws