Motie Geen onnodig groen­verlies


25 januari 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 januari 2024, ter bespreking van Voorstel van het college aan de raad inzake Vaststelling Voorontwerp Verlengde Velostrada schakel 2 (onderdeel No-Regret) (RIS317169).

Constaterende, dat:

  • het voorontwerp verstening toevoegt in de vorm van een fiets- en voetpad, waardoor er ruim 500 vierkante meter groen verdwijnt in het gebied;

  • ecologisch onderzoek in dit gebied laat zien dat er kleine zoogdieren en vogels leven in dit gebied

Overwegende, dat:

  • het met het afnemen van de kwantiteit van het groen, het van belang is om zo veel mogelijk in te zetten op het kwalitatief versterken van de ecologie;

  • de betonnen zitgelegenheid plus de verwachte gebruikers van de zitgelegenheid juist een negatieve impact zullen hebben op de ecologische kwaliteit.

Verzoekt het college:

  • bij de uitwerking van het definitief ontwerp de zitgelegenheid in de vorm van betonnen tribune elementen te laten vervallen ten behoeve van hoogwaardig groen;

  • bij de keuze voor de beplanting rekening te houden met bestaande ecologie zoals aanwezige vogels, biodiversiteit en de sociale veiligheid bij de voetgangerstrap.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP
Caroline Peeck
VVD
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA, DENK, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, PvdA, Haagse Stadspartij