Motie van afkeuring


21 december 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het raadsenquêterapport 'Amare, Bijzonder Complex'.

Constaterende, dat:

  • het raadsenquêterapport over Amare de conclusie bevat dat de raad tussen 2010 en 2021 niet volledig is geïnformeerd en dat de raad op aspecten misleid is over Amare.

Overwegende, dat:

  • het misleiden en onvolledig informeren van de raad niet alleen voor grote financiële problemen heeft gezorgd, maar ook voor verstoorde verhoudingen tussen raad en college.

Keurt het misleiden en onvolledig informeren van de gemeenteraad door opeenvolgende colleges tussen 2010 en 2021 af.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Judith Klokkenburg

ChristenUnie/SGP

Maarten de Vuyst

GroenLinks

Marieke van Doorn
D66

Samir Ahraui
PvdA

Adeel Mahmood
DENK
Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Amendement Publiek Belang in de Praktijk

Lees verder

Motie Geen onnodig groenverlies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer