Terugblik op de gemeen­teraad


Raad 9 februari 2023

10 februari 2023


Tijdens de raadsvergadering maakte we ons hard om het groen te behouden in Ypenburg. Helaas stemde de raad in om 4500m2 groen te laten verdwijnen voor een autowasstraat. Dit is ongeveer de grootte van een voetbalveld. En is bovendien meer dan dubbel het oppervlak van Haagse inwoners via Steenbreek per jaar vergroenen. Wat ons betreft een heel slecht idee om zoveel te verstenen!

Verder zien we dat keer op keer natuurtoetsen beroerd worden uitgevoerd. Er wordt in de winter gezocht naar broedvogels en vleermuizen die in winterslaap zijn. Het vinkje is gezet, maar niemand heeft wat aan dit onderzoek. We dienden een motie in om hier meer op te sturen. Bij deze motie staakten de stemmen. Volgende raad wordt hier weer over gestemd.

Daarnaast hebben we tijdens de raadsvergadering gepleit voor een krimp van Rotterdam The Hague Airport. Gegeven de klimaatcrisis is het onwenselijk om in te zetten op groei van de luchthaven. Als samenleving zullen we minder moeten vliegen als we klimaatverandering tegen willen gaan. Daar past juist op termijn een sluiting van de luchthaven bij. Helaas haalden onze twee voorstellen het niet, omdat onder andere D66 tegen stemde.

Tot slot spraken we over Scheveningen. We zien dat Scheveningen stapje voor stapje lelijker wordt doordat het college VolkerWessels de vrije hand lijkt te geven. We kwamen met voorstellen om hier verandering in te brengen, maar helaas stemde de coalitie deze voorstellen weg.