Stop bebouwing groen voor wasstraat


8 februari 2023

De Haagse raad stemt donderdag over een plan om groen te bebouwen voor een autowasstraat. De locatie in Ypenburg is een gebied zo groot als een voetbalveld. De Partij voor de Dieren komt in het geweer tegen deze nieuwe verstening. PvdD-fractievoorzitter Robert Barker: ‘Het bedrijventerrein is nu al een asfaltvlakte. De gemeente moet stoppen elk stuk groen te laten bebouwen!’

De gemeente wil toestemming geven voor de bouw van de autowasstraat op een groen gebied van 4500m2 naast het bedrijventerrein in Ypenburg. Dit is meer dan dubbel de oppervlakte die Haagse inwoners via de gemeentelijke Steenbreekactie per jaar vergroenen. Barker (PvdD): ‘Groene plekken zijn waardevol in een versteende stad. Hoe kan het dat het stadsbestuur mensen oproept om hun tuin te vergroenen en tegelijk groen opoffert voor de zoveelste autowasstraat?’

Natuur in de stad
Volgens de Partij voor de Dieren zijn dit soort gebieden de groene longen van de stad. Het verrichte natuuronderzoek noemt het groen een vermoedelijk leefgebied van beschermde zoogdieren, zoals dwergmuizen, egels en vleermuizen. Andere dieren, zoals watersalamanders, bosrietzangers en grasmussen, kunnen het gebied ook gebruiken. Barker (PvdD): ‘Het ziet er vanaf de weg niet bijzonder uit, maar het is voor veel dieren een geschikt leefgebied. Daarom moeten we het groen houden.’

Doden dieren
Het natuuronderzoek laat zien dat vele diersoorten dankzij de grazige en ruige vegetatie in dit gebied kunnen leven. Door de bouwplannen verdwijnt het groene gebied en kunnen beschermde dieren worden gedood. Barker (PvdD): ‘Het natuuronderzoek is door de gemeente afgevinkt, ondanks de ernstige conclusies. Laten we een keer staan voor de dieren in de stad.’

Gemeenteraad
Donderdagavond bespreekt de gemeenteraad het plan voor de autowasstraat aan de Singel in Ypenburg. De Partij voor de Dieren zal voorstellen doen om het plan te stoppen en om natuuronderzoeken in de toekomst zinvol te gebruiken.

Gerelateerd nieuws

Bijzonder Haags bos in gevaar

Honderden bomen dreigen te verdwijnen in Nieuw Vredenoord. De gemeente wil een sloot aanleggen zodat water sneller de Vliet u...

Lees verder

Terugblik op de gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering maakte we ons hard om het groen te behouden in Ypenburg. Helaas stemde de raad in om 4500m2 groen...

Lees verder