Bijzonder Haags bos in gevaar


6 februari 2023

Honderden bomen dreigen te verdwijnen in Nieuw Vredenoord. De gemeente wil een sloot aanleggen zodat water sneller de Vliet uit kan. Het bos is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, een netwerk van beschermde natuur. Toch kiest Den Haag ervoor om ruim 350 bomen te kappen. Leonie Gerritsen, gemeenteraadslid Partij voor de Dieren: ‘Hartverscheurend om dit bos te kappen, vele vogels en vleermuizen verliezen zo hun thuis.

Het bos bij Nieuw Vredenoord dreigt te worden gekapt als gevolg van de aanleg van de Rotterdamsebaan. Door het nieuwe asfalt kan het water niet de grond in zakken. Den Haag wil daarom een extra sloot tussen de Vliet en het Molenvlietpark, ten koste van honderden bomen. Gerritsen (PvdD) vindt dit bizar: ‘Gek genoeg komt naast de sloot wéér een weg voor auto’s. De gemeente kiest ervoor het gebied nog meer te verharden. Den Haag slaat zo de plank volledig mis.’

Buurt protesteert
Recreanten en buurtgenoten genieten dagelijks van het romantische Molenslootpad door het bos. Buurtbewoners protesteren dan ook tegen de kap van het bos. Ze wijzen erop dat in de afgelopen jaren al meer dan 1400 bomen verdwenen in de directe omgeving. Esther, voorzitter van de Vereniging Park Hoornwijck vindt het onbegrijpelijk: ‘Er is al veel water in het gebied. Nog meer natte oevers zijn niet zinnig. Juist het bos is nodig voor biodiversiteit.’ Een petitie om de bomen te behouden is 1700 keer ondertekend.

Reigerparadijs
Aan de rand van het bos nestelen drie reigerparen naast elkaar. Ook zijn er veel soorten vleermuizen en vogels heel actief. De dieren vinden voedsel bij het water en een veilig thuis in het bos. Gerritsen (PvdD): Dit bos is speciaal, dieren kunnen hier nog schuilen in bomen en struiken. Bestaande natuur moeten we koesteren en niet harteloos kappen.’

Gebroken belofte
Opvallend is dat de provincie Zuid-Holland voorlopig niet instemt met de kap. Dit omdat er een grote natuuraantasting dreigt. Ook Haagse wethouder Mulder (VVD) benadrukte onlangs per brief het belang van bossen. Gerritsen (PvdD): ‘Op papier kan iedereen alles beloven. We roepen de wethouder op groene woorden om te zetten in daden. Dus geef die sloot een andere plek, maar niet door het bos.’

Gerelateerd nieuws

PvdD: ‘Geef toe dat “shared space” mislukt is’

De Haagse Partij voor de Dieren is klaar met de zogenaamde ‘shared spaces’. Dit is de ambtelijke naam voor plekken waar aller...

Lees verder

Stop bebouwing groen voor wasstraat

De Haagse raad stemt donderdag over een plan om groen te bebouwen voor een autowasstraat. De locatie in Ypenburg is een gebie...

Lees verder