Niet blind­staren op econo­mische groei


Economische groei is niet de oplossing, maar het probleem. Het is een doelstelling die gericht is op de korte termijn, die geen rekening houdt met de draagkracht van de aarde op de lange termijn. De Partij voor de Dieren wil daarom de focus verleggen van economische groei naar een duurzame economie.

Het gemeentelijk beleid is op dit moment te veel gericht op de economische groei van de stad. De gemeente haalt inwoners, toeristen, bedrijven en evenementen binnen, zonder te kijken naar de draagkracht van de stad. Zo verliest de gemeente de leefbaarheid uit het oog. Met lede ogen moeten Hagenaren zien hoe het milieu, het verkeer, de luchtkwaliteit, en het schaarse groen onder de groei gebukt gaan.

De Partij voor de Dieren stelt niet economische groei, maar de leefbaarheid voorop. De capaciteit van de gemeentelijke bankrekening mag dan eindeloos zijn, de stad is dat niet. De inwoners van Den Haag, waaronder de dieren, bepalen hoeveel groei de stad kan hebben.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws