Niet blind­staren op econo­mische groei


Economische groei is niet de oplossing, maar het probleem. Het is een doelstelling die gericht is op de korte termijn en die geen rekening houdt met de draagkracht van de aarde op de lange termijn. De Partij voor de Dieren wil daarom de focus verleggen van economische groei naar een duurzame economie.

Het gemeentelijk beleid is op dit moment te zeer gericht op de economische groei van de stad. De gemeente haalt inwoners, toeristen, bedrijven en evenementen binnen, zonder te kijken naar de draagkracht van de stad. Zo verliest de gemeente de leefbaarheid van de stad uit het oog. Met lede ogen moeten Hagenaren zien hoe het milieu, het verkeer, de luchtkwaliteit, en het schaarse groen leiden onder de groeidrift van de stad.

De Partij voor de Dieren stelt de leefbaarheid voorop. De grenzen van de stad kunnen niet bepaald worden door de eindeloze capaciteit van de gemeentelijke bankrekening, maar moeten worden bepaald door haar inwoners, waaronder de dieren.

Het standpunt Niet blindstaren op economische groei is onderdeel van: Economie en financiën

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer