Bijdrage Economie


24 augustus 2023

Voorzitter,

Ik hoop dat iedereen een ontspannen en inspirerend reces heeft gehad. Mijn fractie is ook benieuwd of de wethouder inspiratie heeft opgedaan tijdens haar dienstreis in Parijs. Kan de wethouder in het kort vertellen wat zij heeft opgestoken van haar workshop over doughnut economics en wellicht over haar nieuwe inzichten over de principes van circulaire economie? Wat gaan we hier de komende tijd van terug zien in het economische beleid?

Want, voorzitter, hoewel de term ‘economische bloei’ veelvuldig voorkomt in de uitvoeringsagenda, lijkt het er sterk op dat hier nog altijd economische groei mee bedoeld wordt. Wat de Partij voor de Dieren betreft is economische bloei niet alleen een term om je beleid van een duurzaam glansje te voorzien, maar echt een andere manier van denken. ‘Bloei’ gebruiken, maar ‘groei’ bedoelen is alleen maar verwarrend. Kan de wethouder een duidelijke definitie geven van deze term? Of is het slechts greenwashing?

Volgens de nota krijgt circulaire economie een belangrijke positie in het economisch beleid. Dit komt erg vaak voor in de nota, maar ook weer zonder duidelijke betekenis. Wat houdt dat in en ter vervanging van wat? Het is goed dat er een werkagenda Circulaire Economie aankomt, maar dit is de Uitvoeringsagenda, dus hier zou toch al dieper op ingegaan moeten worden. Wat wil het college hiermee bereiken? Wat zijn de SMART-geformuleerde doelen? Er staat wel tien keer in dit stuk dat ‘circulaire economie een belangrijke plek krijgt’, maar het hele punt van circulaire economie is dat het systeem circulair is, niet alleen dat er hier en daar een bedrijf dat tasjes maakt van gebruikte zeilen of oesterzwammen kweekt op koffiedik.

Dan het verduurzamen van het MKB. In het handboek Duurzaam Ondernemen staan goede tips, maar is er zicht op hoe veel ondernemers hier gebruik van maken? Zijn er bijvoorbeeld gegevens over hoe vaak de energiescan is gedaan of milieubarometer-abonnementen er zijn aangevraagd? Zijn er wijken of typen ondernemingen die achterblijven bij deze ontwikkelingen? Zo ja, zijn er dan andere manieren om deze ondernemers ook te bereiken?

Graag een reactie van de wethouder. Ook is mijn fractie benieuwd hoe het gaat met handhaven op de energiebesparingsplicht en wat de stand van zaken is van het doel om over 2 jaar (2025) een emissieloze binnenstad te hebben. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren dringt er nogmaals op aan dat de Monitor Toerisme laat zien dat we nauwelijks hebben geleerd van COVID-19. Alles is gericht op teruggaan naar hoe het was voor deze crisis, in plaats van werken aan een nieuw systeem dat minder kwetsbaar is. Mijn fractie pleit ervoor dat de Monitor ook de verduurzaming van deze sector gaat meten. Is de wethouder daartoe bereid? (motie idee)

Tot slot twee losse vragen: Wanneer komt nu eindelijk de Nachtvisie en verwacht de wethouder nog altijd dat we dit najaar de Visie Museumkwartier kunnen verwachten?