Bijdrage Stand van zaken aanpak winkel­gebied Loos­duinse Hoofd­plein


24 augustus 2023

Voorzitter,

Dank aan de insprekers. De Partij voor de Dieren mist aandacht voor de uitvoering en een heldere visie. Wat gaan we nou bereiken met het geld? Wordt er per deelgebied gericht gewerkt om het beeldkwaliteitsplan te realiseren, of worden een aantal losse dingen her en der gefinancierd en blijft het een versnipperd geheel?

Kan er gekeken worden wat de gemeente kan doen om integraal het gebied aan te pakken? Door bijvoorbeeld vanuit mobiliteit in te zetten op het aantrekkelijker maken van de stalling van fietsen, of vanuit duurzaamheid de gemeentelijke parkeergarage te renoveren en te voorzien van een groen dak?

En op welke manier wordt echt wordt ingezet op groene gevels als verticaal element en op groene pergola’s? Omdat er zo weinig ruimte wordt gemaakt voor vergroening door de plek van de markt, moet worden gekeken naar creatieve oplossingen. Het is duidelijk dat het een hitte eiland is met risico op wateroverlast, dus vergroening is echt nodig.