Bijdrage Jaarplan 2023 Zorg- en Veilig­heidshuis Haag­landen


25 augustus 2023

Voorzitter,

Bij het lezen van het stuk dat we vandaag bespreken, kwamen erg veel vragen omhoog. Want wat concrete actiepunten zijn, wordt niet duidelijk. Daarnaast kan ik ook geen evaluatie of reflectie vinden van voorgaande jaren. Zo citeer ik bijvoorbeeld: We investeren in cliënt-aan-tafel gesprekken omdat we meer met elkaar in plaats van over cliënten willen praten. Het wordt ons niet duidelijk hoe dat dan nu gaat of hoe dit in werking wordt gezet Welke actiepunten zijn verbonden aan de punten die worden genoemd in het verslag. Wat werkt en wat werkt niet en vooral waarom niet. Daarom zouden wij graag ook een evaluatie zien. Graag een reactie van de wethouder.

Kan de wethouder verduidelijken wat er concreet binnen het zorg en veiligheidshuis gedaan wordt aan preventie? Bijvoorbeeld wat betreft kennisdeling etc. Dat word ook niet duidelijk uit de verslagen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Economie

Lees verder

Bijdrage Vaststelling Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer