Bijdrage Vast­stelling Beleids­kader Kunst en Cultuur 2025-2028


25 augustus 2023

Voorzitter,

Mijn complimenten aan de wethouder en de afdeling cultuur voor de brief over de subsidieregeling. Het is duidelijk dat er is geluisterd naar de raad en dat er goed is nagedacht over de nieuwe regeling, en mijn fractie denkt dat het een verbetering is ten opzichte van de vorige. Dit alternatieve voorstel biedt meer flexibiliteit en ruimte voor de aanvrager.

Wel zou ik ik graag even benadrukken dat het opdrijvende effect van de 4-jarenregeling vanaf een ton voor mij niet de hoofdreden was om hier naar te vragen, maar het feit dat instellingen onder een ton opeens geen 4-jarige bedrijfsvoering meer zouden kunnen voeren. Ook zou ik nog mee willen geven dat het goed zou zijn om nog even te kijken naar een manier om heel duidelijk en overzichtelijk te communiceren richting de aanvragers over het nieuwe categorieënsysteem en wat het beste bij hen past.

Verder is het goed dat er wat ruimte ontstaat rondom het invoeren van Fair Pay voor de kleinere aanvragers, hoewel dit natuurlijk maar een tijdelijke oplossing is.

Fair Pay zal op een gegeven moment wettelijk verplicht worden en we zullen hier als gemeente aan tegemoet moeten komen. Wat ik nog niet helemaal duidelijk terug zie in de brief, is of het voor aanvragers die veel met amateurs werken, zoals de popsector, een risico is om minder punten toegekend te krijgen op het Fair Pay criterium. En hoe werkt het Fair Pay principe in het geval van ZZP-ers? Kan de wethouder hier nog op ingaan?

Dan nog een klein technisch punt. In het kader staat nu overal ‘cultuureducatie tot MBO’. Wat de Partij voor de Dieren betreft zou dit TOT EN MET MBO moeten zijn. Kan de wethouder verduidelijken of het MBO wel wordt meegenomen bij cultuureducatie?

Tot slot het hete hangijzer: het geld. Ik zou willen voorstellen om het financiële kader open genoeg te laten waardoor het mogelijk is blijft om het bedrag in nieuwe coalitieonderhandelingen omhoog -maar absoluut niet omlaag - te schroeven. Ik wil ook al mijn collega’s op het hart drukken dat dit onderwerp niet mag ontbreken in gesprekken over een nieuw coalitieakkoord. Ook bij de eerstvolgende begroting moet dit een aandachtspunt zijn. Want de verdeling zoals die nu is, is zeer onwenselijk. We kunnen er de donder op zeggen dat we met deze verdeling veel kleine en middelgrote instellingen gaan verliezen en dat willen we echt niet. Mijn fractie is het er ook niet meer eens dat er een miljoen uit Categorie A wordt gehaald om B te financieren. Is de wethouder bereid om te kijken of er aan andere knoppen gedraaid kan worden waardoor deze categorie niet compleet wordt uitgekleed?