Cultuur­edu­catie


Kunst roert mensen, zet tot denken en wakkert creativiteit aan. Het is een vorm van expressie. Kunst- en cultuureducatie zorgt ervoor dat mensen hun talenten kunnen ontplooien. Door middel van kunst kunnen we ons gevoel uitdrukken en daar betekenis aan geven. Kunst is een spiegel voor de samenleving en schept verbinding. Daarom vindt de Partij voor de Dieren het belangrijk dat iedereen in Den Haag toegang heeft tot het kunnen ervaren en het maken van kunst. Veel kinderen komen pas op school voor het eerst in aanraking met kunst en cultuur. Deze lessen zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling en moeten daarom voor iedereen toegankelijk zijn, zowel op school als in de vrije tijd.


Beeldende kunst, dans, drama, muziek, media, literatuur en erfgoed moet voor iedereen goed bereikbaar zijn. De Partij voor de Dieren wil daarom dat er voldoende culturele voorzieningen zijn in elke wijk. Dit zijn plekken waar inwoners zelf kunst en cultuur kunnen ervaren. Geld mag geen drempel zijn om niet aan te kunnen sluiten bij culturele activiteiten, daarom ondersteunt de gemeente deelname aan kunst en cultuur. In het bijzonder ondersteunt de gemeente gezinnen met een lager inkomen, die gebruik moeten maken van de Ooievaarspas. Ook moeten culturele activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor inwoners met een functiebeperking of chronische ziekte. Daarnaast faciliteert, stimuleert en ondersteunt de gemeente cultuur educatieve lessen op scholen.

Kunst in de vrije tijd

Dansen, een instrument leren spelen of leren schilderen. Deze activiteiten dragen bij aan het versterken van onder andere zelfvertrouwen, zelfontplooiing en een sociaal netwerk. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat inwoners van Den Haag de mogelijkheid hebben om na school of werk aan te sluiten bij culturele activiteiten. We ondersteunen daarom organisaties die culturele activiteiten in de vrije tijd voor iedereen mogelijk maken.Het standpunt Cultuureducatie is onderdeel van: Zorg, onderwijs en cultuur